Hlavní obsah

ves

Vyskytuje se v

hora: no ver la hora de algnemoct se dočkat čeho

vela: velassvíčka, nudle u nosu

ver: a verukaž!, no tak!

ver: a ver sijen aby nespadl ap.

ver: ¡Hay que ver!To je k nevíře!, To by jeden nevěřil!

ver: que no veojako vlk mít hlad, jako nikdy (předtím) být ospalý ap.

ver: veráspodívej!, koukej!, aha!

ver: veremosuvidíme nepřímá odpověď ap.

ver: véaseviz

visto: dar el visto buenoschválit, povolit, přijmout

visto: estar bien vistoalg(n) být dobře pohlíženo na koho/co

visto: está vistojak je vidět, je zřejmé že nepřijde ap.

visto: por lo vistojak se zdá, zřejmě, patrně máš pravdu ap.

visto: visto quevzhledem k tomu, že

visto: visto buenofajfka, (značka pro) odškrtnutí

barco: barco de velaplachetnice

envolver: verse envuelto en algbýt zapleten do čeho

escote: escote en V/de picovýstřih do V

paladar: paladar blando, velo del paladarzadní/měkké patro

vela: en velavzhůru, bdělý

velo: velo de dudarouška pochybností

ver: dejarse verukázat se, dát se vidět

a: Al verle...Když ho uviděl(a)...

cuando: Cuando vio que...Když viděl, že...

la: No la veo.Nevidím ji.

las: No las veo.Nevidím je.

vela: hacer velabdít

ver: véase más abajoviz níže

ya: Ya nos veremos.Ještě se uvidíme.

najevo: dát najevomostrar, hacer ver

patro: měkké patropaladar blando, velo del paladar

plachta: hlavní plachtavela mayor

plachta: napnout plachtysubir las velas

plachta: svinout plachtybajar/arriar las velas

podle: podle měpara mí, a mi entender/ver

podle: podle mého názoruen/según mi opinión, a mi manera de ver

přijet: přijet navštívitvenir a ver

výstřih: výstřih do Vescote en V, escote de pico

vzhledem k: vzhledem k tomu, žedado (caso) que, visto que, supuesto que, ya que, en vista de que

zamhouřit: nezamhouřit oko neusnoutno pegar ojo, estar en vela

zkušená: jít na zkušenouir a ver el mundo

císař: za císaře Karla V.bajo el imperio de Carlos V

dívat se: dívat se na televiziver la tele

dočkat se: Už se nemůžu dočkat, až...Estoy ansioso por..., No veo la hora en que...

dožít se: Nedožil se vnoučat.No llegó a ver a sus nietos.

hledisko: dívat se na co z určitého hlediskaver alg desde cierto punto de vista

k, ke, ku: Přijď k nám.Ven a nuestra casa.

když: Když ho uviděl, schoval se.Al verlo, se escondió.

mela: Přijď včas, nebo bude mela.Ven a tiempo o verás la bronca.

názor: podle mého názorusegún mi opinión, a mi entender, a mi manera de ver

nemuset: Nemusím to vidět.No hace falta que lo vea.

nesnáz: být v nesnázíchestar/verse en apuros

odtud: Odtud není nic vidět.Desde aquí no se ve nada.

oko: vidět na vlastní očiver con sus propios ojos

on: Viděl ho.Le/Lo vio.

pohledový: pohledový betonhormigón visto

společný: S tím nemám nic společného.No tengo nada que ver con eso.

stavit se: Stav se u něj někdy.Ven a verle algún día.

televize: dívat se na televiziver la televisión

těšit se: Těším se na tebe.Tengo muchas ganas de verte.

ty: Přišel za tebou.Vino a verte.

ukázat: Ukaž (mi to).A ver., Déjame ver(lo).

uvidět: Zítra se uvidíme.Nos vemos mañana., Hasta mañana.

v, ve: Viděl jsem to v televizi.Lo he visto en la tele.

vidění: To stojí za vidění.Merece la pena verlo.

vidět: Není to vidět.No se ve.

vidět: Vidíš to?¿Lo ves?

vidět: Už to nemůžu ani vidět.Ya no puedo ni verlo.

vidět: Jsem rád, že tě vidím.Me alegro de verte.

vidět: Jak je vidět,...Por lo visto...

vidět: Jak to vidíš?¿Cómo lo ves?

vztahovat se: Na mne se to nevztahuje.No tiene nada que ver conmigo.

hajzl: Jdi do hajzlu.Vete a la mierda., Vete a tomar por el culo.

hrát: hrát dvojí hru/na dvě stranyjugar con dos barajas, poner una vela a San Miguel/Dios y otra al diablo

hvězdička: vidět hvězdičky po pádu ap.ver las estrellitas

jiný: Jsou každý pes jiná ves.Son totalmente diferentes.

mysl: Sejde z očí, sejde z mysli.Ojos que no ven, corazón que no siente.

mysl: být komu proti myslino ver algn con buenos ojos

myška: vidět bílé myškyver diablos azules

patrona: být slepý jako patronaser ciego como un topo, no ver tres en un burro

rovný: rovný jako svíčkamás derecho que una vela

růst: slyšet trávu růstsentir/ver crecer la hierba

růžově: Vidíš to moc růžově.Lo ves todo de color rosa.

šípek: Jdi (s tím) k šípku.Vete al carajo.

špička: nevidět si na špičku nosuno ver más allá de sus narices

těžce: Těžko říct.Ya veremos.