Hlavní obsah

ves

ve

vervidět

vervidění

Vyskytuje se v

najevo: dát najevomostrar, hacer ver

patro: měkké patropaladar blando, velo del paladar

plachta: hlavní plachtavela mayor

podle: podle měpara mí, a mi entender/ver

přijet: přijet navštívitvenir a ver

výstřih: výstřih do Vescote en V, escote de pico

vzhledem k: vzhledem k tomu, žedado (caso) que, visto que, supuesto que, ya que, en vista de que

zamhouřit: nezamhouřit oko neusnoutno pegar ojo, estar en vela

zkušená: jít na zkušenouir a ver el mundo

císař: za císaře Karla V.bajo el imperio de Carlos V

dívat se: dívat se na televiziver la tele

dočkat se: Už se nemůžu dočkat, až...Estoy ansioso por..., No veo la hora en que...

dožít se: Nedožil se vnoučat.No llegó a ver a sus nietos.

hledisko: dívat se na co z určitého hlediskaver alg desde cierto punto de vista

k, ke, ku: Přijď k nám.Ven a nuestra casa.

když: Když ho uviděl, schoval se.Al verlo, se escondió.

mela: Přijď včas, nebo bude mela.Ven a tiempo o verás la bronca.

názor: podle mého názorusegún mi opinión, a mi entender, a mi manera de ver

nemuset: Nemusím to vidět.No hace falta que lo vea.

nesnáz: být v nesnázíchestar/verse en apuros

odtud: Odtud není nic vidět.Desde aquí no se ve nada.

oko: vidět na vlastní očiver con sus propios ojos

on: Viděl ho.Le/Lo vio.

společný: S tím nemám nic společného.No tengo nada que ver con eso.

stavit se: Stav se u něj někdy.Ven a verle algún día.

televize: dívat se na televiziver la televisión

těšit se: Těším se na tebe.Tengo muchas ganas de verte.

ty: Přišel za tebou.Vino a verte.

ukázat: Ukaž (mi to).A ver., Déjame ver(lo).

uvidět: Zítra se uvidíme.Nos vemos mañana., Hasta mañana.

v, ve: Viděl jsem to v televizi.Lo he visto en la tele.

vidění: To stojí za vidění.Merece la pena verlo.

vidět: Není to vidět.No se ve.

vztahovat se: Na mne se to nevztahuje.No tiene nada que ver conmigo.

evidentní: být evidentnísaltar a la vista/los ojos, notarse/verse a la legua/cien leguas

hajzl: Jdi do hajzlu.Vete a la mierda., Vete a tomar por el culo.

hrát: hrát dvojí hru/na dvě stranyjugar con dos barajas, poner una vela a San Miguel/Dios y otra al diablo

hvězdička: vidět hvězdičky po pádu ap.ver las estrellitas

jiný: Son totalmente diferentes.Jsou každý pes jiná ves.

mysl: Sejde z očí, sejde z mysli.Ojos que no ven, corazón que no siente.

myška: vidět bílé myškyver diablos azules

patrona: být slepý jako patronaser ciego como un topo, no ver tres en un burro

rovný: rovný jako svíčkamás derecho que una vela

růst: slyšet trávu růstsentir/ver crecer la hierba

růžově: Vidíš to moc růžově.Lo ves todo de color rosa.

šípek: Jdi (s tím) k šípku.Vete al carajo.

špička: nevidět si na špičku nosuno ver más allá de sus narices

těžce: Těžko říct.Ya veremos.

tráva: slyšet trávu růstver crecer la hierba

věc: být od věci nesouviset s tématemno tener nada que ver

velký: mít velké oči chtít víc, než je možnéver en grande

vlk: Mám hlad jako vlk.Tengo un hambre canina., Tengo hambre que no veo.

barco: plachetnicebarco de vela

envolver: být zapleten do čehoverse envuelto en alg

escote: výstřih do Vescote en V/de pico

paladar: zadní/měkké patropaladar blando, velo del paladar

vela: vzhůru, bdělýen vela

velo: rouška pochybnostívelo de duda

ver: ukázat se, dát se vidětdejarse ver

a: Když ho uviděl(a)...Al verle...

cuando: Když viděl, že...Cuando vio que...

la: Nevidím ji.No la veo.

las: Nevidím je.No las veo.

ya: Ještě se uvidíme.Ya nos veremos.

visto: schválit, povolit, přijmoutdar el visto bueno

hora: nemoct se dočkat čehono ver la hora de alg