Hlavní obsah

within [wɪˈðɪn]

Vyskytuje se v

right: mít plné právo udělat cobe within one's rights to do sth

sight: na dohled od čeho, v dohledu, viditelný(with)in sight of sth

spit: co by kamenem dohodilwithin spitting distance

strike: na dosah, blízko, nedalekowithin striking distance

whisker: jen tak tak, (jen) o chlup/chloupek/fous/kousíčekby/within a whisker (of)

arm: na dosah rukywithin arms reach

call: na dosah na zavolání ap., na doslech, v doslechuwithin call

come: přiblížit se ke komu/čemu na méně než kolikcome within sth of sb/sth

confine: na ploše, uvnitř hranic oblasti ap., přen. v mezích čehowithin the confines of sth

earshot: na doslech, v doslechuwithin earshot

hair's breadth: jen těsně se vyhnout/uniknout kdo/co komu/čemu, málem/téměř udělat co hl. co mohlo mít špatné důsledkycome within a hair's breadth of doing sth

hearing: na doslech, v doslechu koho(with)in sb's hearing

inch: kousek od čeho, těsně vedle čehowithin an inch of sth

income: žít podle svých příjmůlive within one's income

meaning: podle znění/ve smyslu článkupráv. within the meaning of an article

purview: v rámci/mimo rámec působnosti koho/čehowithin/beyond the purview of sb/sth

reach: na dosah, (snadno) dosažitelný, lehce dostupný pozicí či cenouwithin (easy) reach

scope: v rámci/mimo rámec kompetence/možností kohowithin/beyond sb's scope

sound: v doslechu čehowithin sound of sth

walking: v docházkové vzdálenostiwithin walking distance

within: zevnitřfrom within

distance: Dá se tam dojít pěšky.It is within walking distance.

dohled: na dohled(with)in view

docházkový: v docházkové vzdálenostiwithin walking distance

dosah: (snadno) na dosahwithin (easy) reach

doslech: být na doslechbe within earshot

dostřel: být na dostřel kohobe within firing range of sb

horizont: v horizontu čeho časověwithin a period of (next) sth

kompetence: být v čí kompetenci, spadat/náležet/patřit do čí kompetencelie/fall within sb's authority

pravomoc: být v čí pravomocibe within sb's authority

rámec: v rámci čehowithin sth, dohody ap. under the terms of sth, při konání činnosti in pursuance of sth

rozsah: v rozsahu čehozahrnující encompassing sth, objem ap. in the extent of, v rámci within sth, se pohybující ap. ranging from sth to sth

ruka: na dosah rukywithin arm's reach

během: Budu tam během hodiny.I'll be there within one hour.

do: Bude to hotovo do pěti dní.It will be done within five days.

málem: Málem ztratil ...He came within an inch of losing ...

moc: To není v mé moci.It's not within my power.

rozmezí: v rozmezí čehoběhem during, in the span of, před uplynutím doby within sth

stačit: Stačilo málo, a byl by vyhrál.He came within an ace of winning., He was close to winning.

dohodit: co by kamenem dohodilwithin a stone's throw, (with)in spitting distance

chlup: o chlupby a hair, by a whisker, těsně within an ace

kámen: být co by kamenem dohodil odkudbe (only) a stone's throw (away) from sth, be within striking distance of sth

grasp: být na dosah řešení ap.be within sb's grasp