Hlavní obsah

mast

Podstatné jméno, rod ženský

Vyskytuje se v

vysílací: communications tower, rozhlasová ap. radio mast/towervysílací věž

běžet: I must be off.Musím už běžet.

čůrat: I must go pee.Musím jít čůrat.

dát: I must have my shirts washed.Musím si dát vyprat košile.

dívat se: I must consult the dictionary frequently.Musím se často dívat do slovníku.

dlužno: It must be said, that...Dlužno říci, že...

domů: I must go home.Musím jít domů.

chytit: I must catch the seven o'clock train.Musím chytnout vlak v sedm.

kecat: You must be kidding!, You don't say!No nekecej!

legrace: He must be joking!To si snad dělá legraci!

letět: I must fly/run.přen. Musím letět.

mazat: mazat co mastíapply ointment to sth

muset: I must/had to/will have to do homework.Musím/Musel jsem/Budu muset psát úkoly.

nesmět: You mustn't tell him.Nesmíš mu to říct.

nutno: It should be noted that..., It must be said that...Nutno podotknout, že...

ohradit: The lawn must be fenced off.Trávník musí být ohrazen plotem.

omyl: It must be a mistake., při telefonování You must have the wrong number.To musí být omyl.

pilně: You must study hard.Musíš pilně studovat.

plést: You must be confusing me with someone.S někým si mě musíte plést.

překonat: You must overcome your fear of flying.Musíš překonat strach z létání.

přeslechnout se: You must have misheard.Musel jste se přeslechnout.

připustit: I must admit that ...Musím připustit, že ...

přiznat: I must confess that ...Musím přiznat, že ...

schválit: It must be approved by the chairman.Musí to být schváleno předsedou.

splést se: You must have been mistaken.To jste se musel splést.

splést si: I must have mistaken you for someone else.Musel jsem si vás s někým splést.

uchýlit se: We mustn't resort to violence.Nesmíme se uchýlit k násilí.

určitě: That must be him.To je určitě on.

zmýlit se: I must have been mistaken/wrong.Musel jsem se zmýlit.

ustlat si: As you make your bed, so you must lie in it.Jak si usteleš, tak si také lehneš.

žerď: (flown) at half-mast/staffna půl žerdi vlajka

rheumatism: mazání na revma, protirevmatická mastrheumatism liniment

zinc: zinková mastzinc ointment

catch up: We must catch up with them.Musíme je dohonit.

gain: The clock must be gaining (time).Ty hodiny se určitě předbíhají.

make: We must make London by nightfall.Musíme dorazit do Londýna do soumraku.

must: We must cope with it.Musíme se s tím vypořádat.

obey: The law must be obeyed.Zákony se musí dodržovat.

oneself: One must have time for oneself.Člověk musí mít na sebe čas.

the: We must have the patience to ...Musíme mít tu trpělivost a ...

colour: nail one's colours to the mastotevřeně projevit (svůj) názor, vyjít s barvou ven

mast: (radio) mast(vysílací) stožár, vysílač

bed: sb has made their bed, and now they must lie in itjak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky sní