Hlavní obsah

the [stressed ðiː unstressed ðə or ðɪ]

Zájmeno

  1. určitý člen - subjekt je znám z kontextuten, ta, todo češtiny se většinou nepřekládá.The man I saw there.Ten muž, co jsem ho tam viděl.We ignored the waiter.(Toho) číšníka jsme ignorovali.travel on the traincestovat vlakemShe played the guitar.Hrála na kytaru.the JapaneseJaponcihelp for the poorpomoc chudýmWe must have the patience to ...Musíme mít tu trpělivost a ...
  2. před řadovými číslovkamithe fifth of Maypátého květnain the thirtiesve třicátých letech
  3. se 3. stupněm přídavných jmen a příslovcíthe best exercisenejlepší cvičení
  4. the ... the... čím ... tím ...The sooner, the better.Čím dříve, tím lépe.
  5. ten (pravý) zdůraznění

Vyskytuje se v

ability: co nejlépe, jak kdo nejlépe umíto the best of one's ability/abilities

above: výše uvedenýthe above

abstract: čistě teoreticky, obecně, z teoretického hlediskain the abstract

absurd: absurdnothe absurd

accompaniment: zároveň s čím, za doprovodu čehoto the accompaniment of sth

ace: mít všechna esa v rukávě, držet všechny trumfyhold all the aces

act: chytit koho při činucatch sb in the act of doing sth

active: činný rodthe active (voice)

administration: vedení, řídící pracovníci university, instituce ap.the administration

Admiralty: admiralitathe Admiralty

aegis: pod záštitou/patronátem/ochranou koho/čehounder the aegis of sb/sth

aesthetic: estetika, estetično(st) vlastnostthe aesthetic

affirmative: odpovědět kladněanswer/reply in the affirmative

affluent: boháči, zámožní (lidé), bohatí (lidé)the affluent

after: jedno po druhém, jedno za druhým, postupněone after the other, one after another

aged: staří (lidé)the aged

aggregate: celkem, úhrnem, v celkuin (the) aggregate

aid: jít komu na pomocgo to sb's aid, come to the aid of sb

air: ujasnit situaci, odstranit případná nedorozuměníclear the air

all: ještě více, lépe ap. (než dřív)all the

ally: Spojenci ve druhé sv. válcethe Allies

almighty: Všemohoucí Bůhthe Almighty

analysis: nakonec, v podstatě, když se všechno uvážíin the final analysis

ancient: starověké národythe ancients

Andes: Andythe Andes

Antarctic: Antarktidathe Antarctic

ante: zvýšit (své) požadavky v boji o něco ap., zvýšit vklad, přisadit si v pokeru ap.up/raise the ante

apple: miláček, potěšení, radost čí o osoběthe apple of sb's eye

archer: Střelec znamení zvěrokruhuthe Archer

arctic: Arktidathe Arctic

Argentine: Argentinathe Argentine

ascendant: být na vzestupu, mít převahube in the ascendant

ask: být snadno k mání pro koho stačí jen říctbe sb's for the asking

Atlantic: Atlantik, Atlantský oceánthe Atlantic

atonement: vykoupení smrtí Ježíšethe Atonement

average: průměr(né množství), standard, normál množství či kvalitythe average

axe: vyhazov, padák zaměstnance, zavřeníthe axe

aye: hlasy pro, lidé hlasující prothe ayes

back: zdolat nejobtížnější část čeho úkolubreak the back of sth

background: zůstávat v pozadí o člověkustay in the background

bacon: splnit očekávání, uspětbring home the bacon

bad: (to) zlé, špatnéthe bad

Bahamas: Bahamy, Bahamské ostrovythe Bahamas

bait: skočit na to, nachytat se na sliby ap., chytnout se podnětu ap.take/BrE rise to the bait

balance: viset na vlásku, být velice nejistý pokračování projektu ap.hang in the balance

Balkan: Balkán, balkánské zeměthe Balkans

ball: teď je to na kom má povinnost učinit další krokthe ball is in sb's court

Baltic: Pobaltíthe Baltic(s)

banal: banálnosti, všednostithe banal

banner: pod praporem, ve jménu čeho vědy ap.under the banner of sth

bar: právnická profese, advokaciethe Bar

Bard: William Shakespearethe Bard

bean: prozradit tajemství, prokecnout se, podřeknout sespill the beans

beat: na obchůzce policistaon the beat

beaten: odlehlý, v ústraní, z ruky o místěoff the beaten track

bed: ustlat (si) (postel)make the/one' bed

being: prozatím, pro tuto chvílifor the time being

below: pod zemí, v zemibelow (the) ground

belt: pod pás, nečestný jednání ap.below the belt

bench: soudcovská stolicethe bench

bereaved: pozůstalíthe bereaved

Bermuda: Bermudythe Bermudas

best: to nejlepšíthe best

better: změnit se k lepšímuchange for the better

betting: je velmi pravděpodobné, že, sázím na to, žethe betting is that

beyond: onen svět, záhrobíthe beyond

bias: šikmo střiženýcut on the bias, bias-cut

big screen: plátna kin, stříbrné/filmové plátno, filmy v kinechthe big screen

big time: vrchol, špička v oboru ap.the big time

bill: účet v restauracithe bill

birch: (z)mrskání březovou metlouthe birch

bird: být zpraven o tom, jak chodí děti na svět, mít sexuální výchovube told about the birds and bees

bit: být natěšený/nažhavený/nadržený na činnost, nemoci se dočkatbe champing/chomping at the bit

bitter: až do samého konce i se všemi nepříjemnými následkyto the bitter end

blind: nevidomí, slepci, slepí lidéthe blind

blink: v mžiku, než bys řekl švec, co by dupin the blink of an eye

blitz: hist. bombardování britských měst německým letectvem v letech 1940 a 1941the Blitz

blower: telefonthe blower

blue: znenadání, zčistajasna, z ničeho nicout of the blue

blues: smutek, sklíčenost, splínthe blues

board: vedení, rada, výbor organizacethe board

boat: nechat si ujet vlak, prošvihnout jedinou příležitostmiss the boat

bob: (po)kývnutí, (při)kývnutí hlavoubob (of the head)

body: of sth hlavní část, jádro čeho, obsahthe body

boil: přivést co k varu tekutinubring sth to the boil

bomb: nukleární bombathe bomb

ABC: of sth základy čehothe ABC