Hlavní obsah

věku

Vyskytuje se v

plodný: woman of childbearing agežena v plodném věku

produktivní: working/productive ageproduktivní věk

předškolní: preschool(-age) childrenděti v předškolním věku

střední: midlife crisiskrize středního věku

univerzita: University of the Third Ageuniverzita třetího věku

útlý: at a tender/very young agev útlém věku

vypadat: look one's agevypadat na svůj věk

zlatý: golden days/age, kniž. halcyon dayszlaté časy, zlatý věk

moudřet: grow wiser with agemoudřet s věkem

podle: judging by his agesoudě podle jeho věku

age: not look one's agenevypadat na svůj věk

childbearing: woman of childbearing agežena v plodném věku

consenting: práv. consenting adultosoba ve věku, kdy může legálně začít sexuální život hl. o homosexuálech

crisis: midlife crisiskrize středního věku

grand: hist. grand sieclezlatý věk 17. století ve Francii

grow: grow wiser with agemoudřet s věkem

information: information ageinformační věk

later: in later lifeke stáru, ve vyšším věku

leave: leaving agevěk ukončení školy

live: live to a ripe old agedožít se vysokého věku

pensionable: pensionable agedůchodový věk

retirement: retirement agevěk odchodu do důchodu, důchodový věk

retiring: retiring agedůchodový věk, věk pro odchod do důchodu

school-leaving: school-leaving agevěk ukončení (povinné) školní docházky

tender: at a tender agev útlém věku

belie: Her young face belies her true age.Její mladá tvář neodpovídá jejímu skutečnému věku.

look: He doesn't look his age.Nevypadá na svůj věk.

through: He has difficulty in walking through age.Kvůli svému věku má potíže s chůzí.

věk: school ageškolní věk