Hlavní obsah

consenting [kənˈsentɪŋ]

Přídavné jméno

  • plnoletý pro sexuální styk, ne pod zákonempráv. consenting adultosoba ve věku, kdy může legálně začít sexuální život hl. o homosexuálech

Vyskytuje se v

consent: by common consentpo vzájemné dohodě

age of consent: be under the age of consenthovor. být ještě pod zákonem

consent: express consentvýslovný souhlas

consent: consent decreerozhodnutí o soudním smíru

consent: give one's consent to sthdát svůj souhlas k čemu

mutual: by mutual consentpo vzájemné dohodě, vzájemnou dohodou

parental: parental consentsouhlas rodičů

sexual: sexual consentsouhlas se sexem

souhlas: dát souhlas k čemugive one's consent to sth

souhlas: požádat koho o souhlasask sb for permission, form. request sb's consent

tichý: tichý souhlastacit agreement/approval/consent, silent approval, connivance