Hlavní obsah

mast [mɑːst]

Vyskytuje se v

colour: otevřeně projevit (svůj) názor, vyjít s barvou vennail one's colours to the mast

mast: (vysílací) stožár, vysílač(radio) mast

must: nesmětmust not

rheumatism: rheumatism linimentmazání na revma, protirevmatická mast

zinc: zinc ointmentzinková mast

catch up: Musíme je dohonit.We must catch up with them.

gain: Ty hodiny se určitě předbíhají.The clock must be gaining (time).

make: Musíme dorazit do Londýna do soumraku.We must make London by nightfall.

obey: Zákony se musí dodržovat.The law must be obeyed.

oneself: Člověk musí mít na sebe čas.One must have time for oneself.

the: Musíme mít tu trpělivost a ...We must have the patience to ...

vysílací: vysílací věžcommunications tower, rozhlasová ap. radio mast/tower

běžet: Musím už běžet.I must be off.

čůrat: Musím jít čůrat.I must go pee.

dát: Musím si dát vyprat košile.I must have my shirts washed.

dívat se: Musím se často dívat do slovníku.I must consult the dictionary frequently.

dlužno: Dlužno říci, že...It must be said, that...

domů: Musím jít domů.I must go home.

chytit: Musím chytnout vlak v sedm.I must catch the seven o'clock train.

kecat: No nekecej!You must be kidding!, You don't say!

legrace: To si snad dělá legraci!He must be joking!

letět: přen. Musím letět.I must fly/run.

mazat: apply ointment to sthmazat co mastí

muset: Musím/Musel jsem/Budu muset psát úkoly.I must/had to/will have to do homework.

nesmět: Nesmíš mu to říct.You mustn't tell him.

nutno: Nutno podotknout, že...It should be noted that..., It must be said that...

ohradit: Trávník musí být ohrazen plotem.The lawn must be fenced off.

omyl: To musí být omyl.It must be a mistake., při telefonování You must have the wrong number.

pilně: Musíš pilně studovat.You must study hard.

plést: S někým si mě musíte plést.You must be confusing me with someone.

překonat: Musíš překonat strach z létání.You must overcome your fear of flying.

přeslechnout se: Musel jste se přeslechnout.You must have misheard.

připustit: Musím připustit, že ...I must admit that ...

přiznat: Musím přiznat, že ...I must confess that ...

schválit: Musí to být schváleno předsedou.It must be approved by the chairman.

splést se: To jste se musel splést.You must have been mistaken.

splést si: Musel jsem si vás s někým splést.I must have mistaken you for someone else.

uchýlit se: Nesmíme se uchýlit k násilí.We mustn't resort to violence.

určitě: To je určitě on.That must be him.

zmýlit se: Musel jsem se zmýlit.I must have been mistaken/wrong.

ustlat si: Jak si usteleš, tak si také lehneš.As you make your bed, so you must lie in it.

žerď: na půl žerdi vlajka(flown) at half-mast/staff

bed: jak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky snísb has made their bed, and now they must lie in it