Hlavní obsah

lit [lɪt]

Související hesla

pt&pp of light

Vyskytuje se v

light: lightssemafor, hovor. světla

parking light: parking lightsparkovací světla

red light: red-lightčást města, kde jsou prostitutky a nevěstince

strobe: strobe (light)stroboskopické/blikající/výbojkové světlo na diskotéce ap.

sweetness: (all) sweetness and lightidyla, idylická záležitost

touch paper: light the (blue) touch paperwith sb (vy)dráždit, vyburcovat koho, vyvolávat ostrou odezvu u koho

trick: trick of the lightoptický klam

armed: light-armedlehce ozbrojený

artificial: artificial lightumělé osvětlení

brake: brake lightsbrzdová světla

bring: bring sth to lightvynést co na světlo, objevit co, odhalit co

Christmas: Christmas lightsvánoční osvětlení světelné řetězy ap.

city: city lightssvětla velkoměsta

coloured: light-colouredsvětlý

daytime: daytime running lightssvětla pro denní svícení aut

dome: dome lightstropní světlo kabiny auta

fire: light/make a firezapálit/rozdělat oheň

fitting: light fittingssvítidla odnímatelná, doplňky svítidel objímky ap.

fog: fog lightsmlhová světla, mlhovky

guide: guiding lightvynikající osobnost, zářný příklad

halogen: halogen lighthalogenové světlo

hazard: dopr. hazard lightsvýstražná světla, výstražné blikače

incandescent: incandescent lightingžárovkové osvětlení

lightning: bolt of lightingblesk i vyobrazení

sensor: light sensorsvětelné čidlo

shed: shed light on sthosvětlit co, vnést světlo do čeho

standby: standby lightingnouzové osvětlení

strike: strike a lightvykřesat oheň křesadlem ap., škrtnout zápalkou

studio: studio lightingateliérové osvětlení

turn on: turn on the lightsrozsvítit

velocity: fyz. velocity of lightrychlost světla

go on: When the lights go on ...Když se rozsvítí světla...

pelt: Lije (jako z konve). silně pršíThe rain/It is pelting down.

should: Should I turn the light on?Mám rozsvítit?

sleeper: be a light sleepermít lehké spaní

through: He went/drove through a red light.Jel na červenou.

cat: lít jako z konverain cats and dogs

dog: lít jak z konverain cats and dogs

bodový: spot light(ing)bodové světlo

brzdový: brake lighttech. brzdové světlo

cigareta: light/have a cigarettezapálit/dát si cigaretu

červená: run/go through/jump a red light(pro)jet/nezastavit na červenou

denní: daylight, light of daydenní světlo

kov: heavy/light/precious/noble/rare metaltěžký/lehký/drahý/ušlechtilý/vzácný kov

lehký: light industrylehký průmysl

lít: hovor. lít co do sebe rychle pítgulp/pour sth down

najevo: come out, transpire, come to light, emerge, náhle crop outvyjít najevo

nalehko: travel lightcestovat nalehko

návěst: light signalsvětelná návěst

optický: optical illusion, trick of the lightoptický klam

paprsek: ray of lightsvětelný paprsek

parkovací: BrE sidelights, AmE parking lightsparkovací světla

polární: aurora borealis/australis, northern/southern lightsseverní/jižní polární záře

pouliční: street lightingpouliční osvětlení

projet: run/jump the red light, go/drive through red lights, jump the lightsprojet na červenou

průmysl: light industrylehký průmysl

rozdělat: make/build a fire, zažehnout light/kindle a firerozdělat oheň

rozklad: dispersion of lightfyz. rozklad světla

rychlost: speed/velocity of light/soundrychlost světla/zvuku

signalizace: traffic lightsdopr. světelná signalizace semafor

strojírenství: light/heavy/general engineeringlehké/těžké/všeobecné strojírenství

střešní: auta sunroof, budovy roof light, skylight, vikýřové dormer (window), světlíkové fanlightstřešní okno

světelný: trick of the lightsvětelný klam

světlo: speed of light, light speedfyz. rychlost světla

světlý: pale beer, hl. nízkoalkoholické light beer, silné, kvašené alesvětlé pivo

šíření: speed of light propagationfyz. rychlost šíření světla

topný: (light) fuel oil(lehký) topný olej

váha: podceňovat underestimate sth, zlehčovat make light of sthbrát co na lehkou váhu

veřejný: street/public lightingveřejné osvětlení

vůz: sleeping car, sleeper, wagon-litspací vůz

záře: aurora, hovor. polar lightspolární záře

závěsný: pendant (light)závěsné světlo/svítidlo

znečištění: light pollution, photopollutionsvětelné znečištění

konev: Lije jako z konve.It is raining cats and dogs., It's pouring down., The rain is pouring down.

oheň: Have you got a light?hovor. Nemáš oheň?

pozhasínat: The lights went out.Světla pozhasínala.

práce: light/hard worklehká/těžká práce

rozsvítit: Switch the lights on.Rozsviť.

semafor: Turn right at the third (traffic) lights.Na třetích semaforech odbočte doleva.

slabý: poor lightslabé světlo

spánek: light sleeplehký spánek

svíčka: light/put out a candlezapálit/zhasnout svíčku

vnést: It could shed light on the situation.Mohlo by to do situace vnést trochu světla.

zaclonit: He shaded his eyes from the light.Zaclonil si oči před světlem.

zapálit: Can you give me a light?Můžete mi zapálit?

zapršet: There was a little/light/shower of rain.Trošku zapršelo.

zelená: The lights are green.Svítí zelená.

zelený: light/dark/deep greensvětle/tmavě/temně zelený

zhasnout: The lights went out.Světla zhasla.

nenechavý: hovor. be light-fingered, have sticky-fingersmít nenechavé prsty, být nenechavý

pírko, pérko: (as) light as a featherlehký jako pírko

povrch: surface, come out, be brought to lightvyplout na povrch zpráva ap.

spatřit: come into existence, first see the light (of day), objevit se appearspatřit světlo světa