Hlavní obsah

die out

Vyskytuje se v

about: be out and aboutbýt zase na nohou, už zase chodit ven po nemoci, omezení ap.

all-out: all outs nasazením všech sil, maximálně, naplno se snažit

ask out: ask sb outpozvat (někam) koho ven, na rande ap.

bail out: bail sb outpomoci komu, vytáhnout koho z nesnází finančně

bail out: bail sb outzaplatit kauci za koho

bawl: bawl (out)řvát, (za)křičet

bawl out: bawl sb outseřvat, sprdnout koho

beat out of: beat sb out of sthvyrazit, vymámit z koho co, pumpnout koho o co podvodně připravit ap.

belch: belch (out)sth (vy)chrlit co, from sth valit se z čeho kouř ap.

black out: be blacked outbýt neosvětlený budova

blare: blare (out)řvát, vyřvávat, vřískat siréna, rádio ap.

blow: blow (out)prasknout pneumatika, píchnout pneumatiku

blue: out of the blueznenadání, zčistajasna, z ničeho nic

blurt: blurt (out)sth hovor. vyhrknout, vyrazit ze sebe co výrok ap.

boom: boom (out)(za)dunět, (za)hřímat, (za)hřmět hlubokým zvukem či hlasem

boot out: boot sb out of sthvyrazit, vyhodit, vykopnout koho odkud z práce, organizace ap.

brain: beat sb's brains out, bash sb's brains inrozbít komu hlavu

brain: blow sb's brain outvystřelit komu mozek, prohnat komu kulku hlavou

brazen out: brazen sth outneznat se k čemu, zcela zatlouct co o špatnosti ap.

breath: be out of breathbýt udýchaný, nemoci popadnout dech, sotva popadat dech

bring out in: bring sb out in sthpůsobit komu co vyrážku ap.

burn out: burn (itself) outdohořet, vyhasnout oheň, vyhořet palivo

burn out: burn osf outzcela se vyčerpat i mentálně ap., vyhořet

buy out: buy sb outvyplatit koho podílníka, spolumajitele ap.

buy out: buy sb outvykoupit koho z armády ap.

call: call (out)(za)volat nahlas, vyvolat oznámit, sport. odpískat zákrok ap.

call out: call sb outpřivolat, zavolat, povolat koho na pomoc

call out: call sth outvykřiknout, zakřičet, zavolat co

camped: camped (out)utábořený, kempující kde

carve: carve (out)sth vybojovat (si), vybudovat si kariéru ap., urvat si svůj díl co

cat: let the cat out of the bagpustit si pusu na špacír, vykecat to nechtěně vyzradit

catch out: catch sb outnachytat, dostat koho na co/čem na neznalost ap.

cavern: cavern (out)sth vyhloubit co

chew out: chew sb outseřvat, sjet, zdrbat koho

chuck out: chuck sth outvyhodit, zahodit co

chuck out: chuck sb outof sth vyrazit, vyhodit koho odkud z práce ap.

clean out: clean sb outobrat, oholit koho zcela okrást

closet: come out of the closetpřiznat se k homosexualitě

come out: come out for/against sthvystoupit na podporu čeho/proti čemu

come out: come out on strikevstoupit do stávky, zahájit stávku

condition: be out of conditionnebýt v kondici, být z formy

control: be/get out of controlbýt mimo kontrolu, vymknout se kontrole

cop out: be copping outof sth snažit se vyvléct, vykrucovat se, vytáčet se z čeho

cost: cost (out)sth odhadnout náklady na co předem, vykalkulovat cenu

count out: count sb outvyloučit koho, nepočítat s kým, vynechat koho z čeho

cry: cry (out)sth (za)křičet, (vy)křiknout, (z)volat co

cut out: cut sth outvystřihnout, vyříznout

cut out: be cut outfor sth, to be sth přen. být stavěný na co, mít předpoklady pro co

danger: out of dangermimo nebezpečí při nemoci či zranění

deal: deal (out)rozdávat karty

dig: dig osf out of sthvyhrabat se z čeho problémů ap.

dig out: dig sb/sth outof sth vykopat, vyhrabat, vydolovat co/koho odkud

dig out: dig sth outof sth vyhrabat, vylovit co odkud

dish out: dish it outto sb hovor. dát co proto komu

dole out: dole sth outrozdělovat, rozdělit, rozdávat co

door: out of doorsvenku, v přírodě ne uvnitř budovy

do out: done outvyvedený, udělaný jak styl pokoje ap.

do out of: do sb out ofsth hovor. (o)šidit, obrat, připravit, okrást koho o co podvodem ap.

drag out: drag sth outprotahovat, prodlužovat, natahovat co proces ap.

drag out: drag sth outof sb vytáhnout, (vy)páčit co z koho informace ap.

draw out: draw sb outrozpovídat koho, přimět k řeči

drown: drown (out)sth přehlušit co zvuk

drum out: drum sb outpropustit, vyloučit koho za trest

eat: be eating out of sb's handzobat komu z ruky

eat: eat one's heart outužírat se, trápit se smutkem ap.

eke: eke (out) a living, eke out an existencenuzně se protloukat, žít z ruky do úst, živořit finančně

every: out of/in/for everykolik z každých kolika, každý kolikátý při udávání poměru

farm out: farm sb out to sbsvěřit koho do péče komu pěstounovi ap.

fathom: fathom (out)sth pochopit co, přijít na kloub čemu, přen. proniknout do čeho

feel out: feel sb outoťuknout si koho nenápadně zjistit názory ap.

fig: fig outvyfiknout (se), oháknout (se)

fight out: fight sth outvybojovat (si) co, vyřešit bojem co, přít se o co

find out: find sth outzjistit, přijít na, vypátrat co důkaz ap.

find out: find sb outprokouknout, odhalit koho přetvářku ap.

fish out: fish sth outfrom sth vylovit, vytáhnout co odkud

fit out: fit sth out/upwith sth vybavit čím dům, byt, vystrojit, vyzbrojit koho čím pro speciální účel ap.

fizzle: fizzle (out)vyšumět, rozplynout se, (vy)jít do ztracena po slibném začátku

flatten: flatten (out)sth zploštit (se), zplacatit (se) nerovnosti ap.

flip: flip (out)vybuchnout, vypěnit

flush: flush (out)sth pročistit, propláchnout co oči, ledviny ap.

freak: freak (out)(začít) šílet, ztratit hlavu, zpanikařit

freeze out: freeze sb outvyšachovat, odříznout koho

frighten: frighten sb to death, frighten sb out of sb's witsvylekat koho k smrti

frighten out of: frighten sb out ofsth odstrašit koho od čeho

get out: get sth out of sbdostat co z koho přiznání ap.

go: go all out for/to do sthdělat vše pro co/proto aby

go: my heart/sympathy goes out to him(sou)cítím s ním

grind out: grind sth outmechanicky dělat (jedno za druhým) rutinně, bez zájmu, vypotit, zplodit stěží stvořit

hand: have sb eating out of one's handzcela ovládat, mít omotaného kolem prstu koho

hand: get out of handvymknout se (z rukou) kontrole