Hlavní obsah

centring [ˈsentrɪŋ]

Vyskytuje se v

birthing: birthing centreporodní dům

bit: centre bitšpulíř

bottom: tech. bottom dead-centredolní úvrať pístu

centre: BrE job centrezprostředkovatelna práce

centre stage: take centre stagebýt ústřední postavou, sehrát hlavní úlohu v dění ap.

city: hl. BrE city centrecentrum, střed města

civic: civic centreměstské (kulturní) středisko

congress: congress centrekongresové centrum

day care: day care centre for elderly peopledenní stacionář pro seniory

drop-in: drop-in centrebezplatná poradna pro lidi s problémy, narkomany ap.

health: health centrepoliklinika, zdravotní středisko

holiday: holiday centreturistické středisko

lathe: lathe centreupínací trn soustruhu

law: práv. law centreprávní poradna bezplatná

leisure: leisure centrestředisko volného času

punch: centre punchdůlčík, důlkovač

rehabilitation: rehabilitation centrerehabilitační středisko

right: right, left and centrena všechny strany, všude možně, pořád dokola

sport: sports centresportovní centrum, stadion

top: tech. top dead centrehorní úvrať pístu

transfusion: blood transfusion centrestředisko pro krevní transfuze

trauma: trauma centreúrazová nemocnice

welfare: welfare centrecentrum sociálních služeb/sociální péče

azylový: reception centre, noční útulek night shelterazylový dům

centrum: city centre, AmE obchodní downtown, midtowncentrum města

kulturní: community centrekulturní dům/středisko

nákupní: shopping centre, AmE mallnákupní středisko

práce: employment office, BrE job centreúřad práce

střed: centre of a circlegeom. střed kružnice

středisko: health centrezdravotní středisko

střední: centre (forward)sport. střední útočník

školicí: training centreškolicí středisko

úřad: hl. BrE employment office, zprostředkovatelna BrE job centre, v kontextu ČR též labour officeúřad práce

útočník: centre forward, v hokeji centerstřední útočník

útulek: dog shelter, odchytová stanice dog pound, na záchranu psů dog rescue (centre)psí útulek

záchytný: sobering-up centre/station, AmE hovor. drunk tankzáchytná stanice

překrývat se: The curtains overlap at the centre.Záclony se uprostřed překrývají.