Hlavní obsah

may [meɪ]

Slovesopt might

  1. možná, asi, snad do budoucnaWe may have some rain tomorrow.Možná, že zítra zaprší.It may not be a bad idea.Možná, že to není špatný nápad.
  2. vyjadřuje pravdivost či možnost za určitých podmínekmociThe disease may not show for years.Nemoc se (třeba) nemusí po několik let projevit.may notnemuset nebýt nutně takový
  3. may have možná o minulostiThey may have been tired.Možná, že byli unavení.
  4. may ... but možná že co, aleExercising may be boring but ...Možná, že cvičení je nudné, ale ...
  5. dát se, být možnýIt may be prevented.Lze tomu předcházet.
  6. smět, moci mít povoleno, podle zákona ap.You may leave.Můžete odejít.may notnesmět mít zakázáno
  7. užívá se u zdvořilé žádostiMay we come in?Smíme vstoupit?If I may interrupt you ...pokud vás mohu přerušit ...Both of them, I may say, are reliable.Mohu říci, že oba jsou spolehliví.
  8. form., nechť, kéžLong may it continue.Ať to trvá dlouho.

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

may: may havemožná o minulosti

might: might havevyjadřuje pravděpodobný minulý děj

well: as well sb mighta jak by taky ne, jak se dá čekat

concern: to whom it may concernpříslušné odpovědné osobě, k rukám osoby, které se to týká na dopisech s nejasným adresátem

again: They may, but there again they may not.Mohou, ale taky nemusí.

attention: May I have your attention?Můžete mi věnovat pozornost?

beginning: at the beginning of Mayna začátku května

dance: May I have this dance?Smím prosit?

the: the fifth of Maypátého května

unconnected: These cases may be unconnected.Tyto případy nemusí mít žádnou spojitost.

use: May I use your phone?Mohu si od vás zavolat?

case: as the case may bepodle okolností/toho, případně, eventuálně