Hlavní obsah

[send]

sendposlat, zaslat, odeslat

sandpísek

Vyskytuje se v

sand: sandspísčina pláž ap.

send down: be sent downjít do vězení

send forth: send sb forthvyslat koho na cesty ap.

send in: send sb inposlat dál koho hosta do kanceláře ap.

send out: send out rootszapustit kořeny, vyrašit rostlina

send up: send sb/sth upparodovat, zesměšňovat, imitovat koho/co ironicky

along: send alongzaslat, poslat co/koho kam

desert: desert sandpouštní písek

frenzy: drive/work/send sb into a frenzypřivést koho k nepříčetnosti

invitation: send out invitationsrozeslat pozvánky

lizard: sand lizardještěrka obecná

martin: sand martinbřehule říční

quarry: sand quarrypískovna

quartz: quartz sandkřemenný písek

recorded delivery: send sth recorded deliveryposlat co doporučeně

registered: send sth by registered post/mailposlat doporučeně/jako cenné psaní co

regret: send one's regretszdvořile odmítnout pozvání vzkazem ap.

send: send wordvzkázat

sending-off: sending-off offencepřestupek vedoucí k vyloučení hráče

shifting: shifting sandpohyblivý/tekutý písek

word: send word of sthvzkázat, oznámit komu co

been: It has been sent.Už to bylo odesláno.

have: You haven't sent her away, have you?Neposlali jste ji pryč, že ne?

let: Let them not send it.Ať to neposílají.

much: They sent as much as 6 million for charity.Poslali celých 6 milionů charitě.

whom: I want to send a telegram. – To whom?Chci poslat telegram. – Komu?

message: send a messagedát jasně najevo, vyslat zprávu

dobírka: send sth cash on deliveryposlat co na dobírku

fax: send sth by faxposlat co faxem

písek: sand castleshrady z písku na pláži ap.

poslat: send sth expressposlat co spěšně

pošta: send sth by post/mail, BrE post/AmE mail sthposlat co poštou

přání: send sb a greeting (card)poslat komu přání

shůry: gift/sent from abovedar/seslaný shůry

tekutý: shifting sandstekuté písky

vyloučit: fotbalistu send off, v hokeji send sb to the penalty box, rule sb off the ice, award a penalty to sbsport. vyloučit ze hry

adresa: Send it to this address.Pošlete to na tuto adresu.

: Call them not to send it.Zavolej jim, ať to neposílají.

běhat: It gives me the shivers., It sends shivers down my spine., It makes my flesh creep.Běhá mi z toho mráz po zádech.

do: I will send it by Monday.Pošlu to do pondělka.

e-mail: Send me an e-mail.Pošli mi e-mail.

jim: I will send it to them.Pošlu jim to.

mi: Send it to me.Pošli mi to.

mráz: It made my flesh crawl/creep., It gave me the shivers/willies., It sent chills/shivers down my spine.Z toho mi běhal mráz po zádech.

nám: Send it to us.Pošlete nám to.

nechť: Tell him to send it to me.Řekni mu, nechť mi to pošle.

nejlépe: Send it, preferably by e-mail.Pošlete to, nejlépe e-mailem.

nejraději: Send it, preferably by e-mail.Pošlete to, nejraději e-mailem.

odeslat: The letter has been sent off.Dopis byl již odeslán.

pohled: send sb a cardposlat komu pohled

rozeslat: I've sent out invitations.Rozeslal jsem pozvánky.

stihnout: I didn't manage to send it.Nestihl jsem to poslat.

vám: I will send it to you.Já vám to pošlu.

vyslat: send sb aheadvyslat koho napřed

vzkázat: He sent word that he would be late.Vzkázal, že se opozdí.

zamrazit: It sent chills down his back., Shivers ran down his spine.Zamrazilo ho (z toho) v zádech.

zaslat: Send in your CV with ...Zašlete (nám) životopis s ...

zavolat: send for the doctorzavolat lékaře

zrnko: grains of sandzrnka písku

zvědavý: I wonder if he'll send it.Jsem zvědavý, jestli to pošle.

loket: sort sb out, zvrátit situaci turn the tables on sb, send sb away with a flea in one's earukázat komu zač je toho loket

plyn: send sb to the gas chamberhovor. poslat koho do plynu plynové komory

Coventry: send sb to Coventryignorovat koho, vůbec se nebavit s kým za trest ap.

majitel: change handszměnit majitele

měnič: derailleur, hovor. change-speedtech. měnič převodů na kole

názor: change one's mind/opinionzměnit názor

neutrál: shift/change into neutral, put the car in(to) neutralzařadit neutrál

obrat: turn/change for the better/worseobrat k lepšímu/horšímu

peníze: changepeníze nazpět při nákupu ap.

pneumatika: change a tyrevyměnit pneumatiku

povléct: put sheets on the bed, převléci staré change the bed (linen)povléct postel

provést: make changesprovést změny

přejít: change the subjectpřejít na jiné téma

převléct: change one's sthpřevléknout si co

přezout: change one's shoes, do čeho change into sthpřezout se

rychlost: change/AmE shift gearspřeřadit rychlost

střídání: celé řady line change, pobyt hráče na ledě shiftsport. (hokejové) střídání

střídat: change jobs frequently, be a job-hopperčasto střídat zaměstnání

výměna: changing of the guard(s)výměna stráží

vyměnit: change handsvyměnit majitele o věci

změna: for a changepro změnu

změnit: change hands, pass onzměnit majitele

zpestření: for variety's sake, to make sth more varied, pro změnu for a changepro zpestření čeho

dojít: There have been many changes., Many changes have taken place.Došlo k mnoha změnám.

drobné: Keep the change.Drobné si nechte.

jinak: I've changed my mind.Rozhodl jsem se jinak.

lepší: change for the betterzměna k lepšímu

měnit se: Times are changing.Časy se mění.

náhodou: Should you change your mind ...Kdyby sis to náhodou rozmyslel, ...

nazpět: give sb the changedát komu nazpět při placení

nechat: Keep the change.Nechte si drobné.

obrátit se: change for the betterobrátit se k lepšímu

pořádek: to nevadí It's all right., zbytek si nechte Keep the change.To je v pořádku.

prospět: A change will do you good.Změna ti prospěje.

průběh: change over time(z)měnit se v průběhu času

přehodit: change the word orderpřehodit slova ve větě

přeřadit: BrE change/AmE shift to a higher/lower gear, BrE change/AmE shift up/downpřeřadit na vyšší/nižší rychlost

přesednout: change trains for Londonpřesednout na vlak do Londýna

přestoupit: We will change to bus no. 2.Přestoupíme na autobus č. 2.

přestupovat: Do we have to change?Musíme přestupovat?

přimět: What made you change your mind?Co tě přimělo změnit názor?

rozměnit: Could you give me change for ...?Mohl byste mi rozměnit ...?

rozmyslet si: I've changed my mind.Rozmyslel jsem si to.

vítaný: welcome changevítaná změna

vystřídat: change jobs several times, go through several jobsvystřídat několik zaměstnání

doba: Times have changed.(Dnes) je jiná doba.

list: Let's change the subject., Let's drop this subject.přen. Obraťme list.

attitudinal: attitudinal changezměna v postoji

bureau: bureau de changesměnárna

change: sport. line change(hokejové) střídaní celé řady

clothes: change one's clothespřevléknout se

dietary: dietary changeszměny ve stravování

end: change endsvyměnit si strany

gear: change/shift gears(pře)řadit v autě

ownership: change of ownershipzměna (ve) vlastnictví

purse: AmE change pursepeněženka

room: changing roompřevlékárna, šatna

tack: change tackzkusit jiný způsob, zkusit to jinak změnit přístup

time: change over time(z)měnit se v průběhu času

train: change trainspřestoupit při cestě vlakem

underwear: change of underwearnáhradní spodní prádlo

be: something that was to change the worldněco, co mělo změnit svět

diaper: change sb's diaperspřebalit koho, vyměnit komu plenky

evident: an evident change in behaviouročividná změna chování

last: Much has changed since my last visit.Hodně se změnilo od mé poslední návštěvy.

mind: I've changed my mind.Změnil jsem názor., Rozmyslel jsem si to.

one: I'm not one for political changes.Nejsem pro politické změny.

should: If you should change your mind ...Kdyby sis to náhodou rozmyslel ...

subject: subject to change without noticezměna vyhrazena, může se měnit bez (předchozího) upozornění v oznámení ap.

sea: sea changeradikální/převratná/výrazná změna, naprostý obrat v situaci, názorech ap.

better: change for the betterzměnit se k lepšímu

chop: chop and changeměnit stále názory, být velmi nestálý, být samý zvrat

hand: change handszměnit majitele

heart: change of heartzměna názoru k nějaké události nebo situaci

place: change places with sbvyměnit si to, měnit, prostřídat se s kým

ring: ring the changesudělat změnu, zavádět změny, změnit zběhnutý řád

scene: a change of scenezměna prostředí vyjet si k moři ap.

tune: change one's tuneobrátit, změnit názor

worse: change for the worsezměnit se k horšímu