Hlavní obsah

regret [rɪˈgret]

Podstatné jméno

  1. at sth lítost nad čím, žal, smutekMy regret is that ...Mrzí mě, že ...have no regrets about sthnelitovat čeho svých činů ap.
  2. about/at sth form. politování vyjádřené
  3. send one's regretszdvořile odmítnout pozvání vzkazem ap.

Vyskytuje se v

might: I might regret it later.Možná, že toho budu později litovat.

politování: vyjádřit hluboké politování nad čímexpress one's deep regret about sth

tlouct se: tlouct se do hlavy silně litovatbe regretful about sth, regret sth

lítost: k mé velké lítostimuch to my regret

lítost: (ne)projevit lítost nad čímshow (no) regret for sth

mrzet: co koho mrzísb is sorry for sth, chyba ap. sb regrets sth, sb nečestnost ap. feels bad about sth

mrzet: To tě bude mrzet.You're going to regret it.

pocítit: pocítit hlad/lítost/zimufeel hunger/regret/cold

politování: S politováním musím říct ...I regret to say ...

upřímný: upřímná lítostsincere regret

zamrzet: Zamrzelo ho to.křivda ap. He felt hurt., litoval He felt sorry about it/regret.