Hlavní obsah

regret [rɪˈgret]

Podstatné jméno

  1. lítost, žal, smutekhave no regrets about sthnelitovat čeho svých činů ap.My regret is that ...Mrzí mě, že ...
  2. form.politování vyjádřené
  3. send one's regretszdvořile odmítnout pozvání vzkazem ap.

Vyskytuje se v

might: I might regret it later.Možná, že toho budu později litovat.

politování: express one's deep regret about sthvyjádřit hluboké politování nad čím

tlouct se: be regretful about sth, regret sthtlouct se do hlavy silně litovat

lítost: much to my regretk mé velké lítosti

mrzet: sb is sorry for sth, chyba ap. sb regrets sth, sb nečestnost ap. feels bad about sthco koho mrzí

pocítit: feel hunger/regret/coldpocítit hlad/lítost/zimu

upřímný: sincere regretupřímná lítost

zamrzet: křivda ap. He felt hurt., litoval He felt sorry about it/regret.Zamrzelo ho to.

regret: have no regrets about sthnelitovat čeho svých činů ap.