Hlavní obsah

regret [rɪˈgret]

Podstatné jméno

  1. at sth lítost nad čím, žal, smutekMy regret is that ...Mrzí mě, že ...have no regrets about sthnelitovat čeho svých činů ap.
  2. about/at sth form. politování vyjádřené
  3. send one's regretszdvořile odmítnout pozvání vzkazem ap.

Vyskytuje se v

might: I might regret it later.Možná, že toho budu později litovat.

politování: express one's deep regret about sthvyjádřit hluboké politování nad čím

tlouct se: be regretful about sth, regret sthtlouct se do hlavy silně litovat

lítost: much to my regretk mé velké lítosti

mrzet: sb is sorry for sth, chyba ap. sb regrets sth, sb nečestnost ap. feels bad about sthco koho mrzí

pocítit: feel hunger/regret/coldpocítit hlad/lítost/zimu

upřímný: sincere regretupřímná lítost

zamrzet: křivda ap. He felt hurt., litoval He felt sorry about it/regret.Zamrzelo ho to.

regret: have no regrets about sthnelitovat čeho svých činů ap.