Hlavní obsah

teniente

Vyskytuje se v

alma: no tener almanemít srdce být bezcitný

arte: no tener arte ni parte en algnemít co do činění s čím

bemol: tener (tres/muchos) bemolesmít háček

cabeza: no tener ni pies ni cabezanemít hlavu ani patu

chiste: tener chistemít pointu, dávat smysl

cojón: tener (un par de) cojonesnebýt žádný srab/posera, mít kuráž, troufat si

cura: no tener curabýt nevyléčitelný

desperdicio: no tener desperdicionemít chybu, být vynikající

favor: tener a su favor (a) alg(n)mít podporu koho/čeho, mít na své straně koho/co

frente: no tener dos dedos de frentebýt natvrdlý

idea: no tener (ni) ideanemít ani ponětí

lugar: tener lugarkonat se, uskutečnit se

muerto: no tener dónde caerse muertonemít kde hlavu složit být chudý

par: no tener parbýt jedinečný/unikátní/originální

parte: no tener arte ni parte en algnemít podíl na čem

pelo: no tener pelos en la lenguanebrat si servítky, nedělat okolky mluvit upřímně

perdón: no tener perdónnemít omluvu, být neomluvitelný

pie: no tener pies ni cabezanemít hlavu ani patu

sombra: tener mala sombramít špatný vliv

tener: tener ángelbýt milý

afición: tener afición a algmít rád co, mít zálibu v čem, mít náklonnost k čemu

alquiler: tener alg en alquilermít co pronajaté

aspecto: tener aspecto de algvypadat, vyhlížet jak

bondad: Tenga la bondad de...Buďte tak laskav a...

cargo: tener a su cargomít na starosti

cariño: tener cariño a alg(n)mít rád koho/co, mít vztah, pociťovat náklonnost ke komu/čemu

celo: tener celos de algnžárlit na koho

comparación: no tener comparaciónbýt nesrovnatelný

común: tener alg en comúnmít co společného

confianza: tener confianza en alg(n)důvěřovat komu/čemu, věřit v koho/co, být přesvědčen o čem

consciencia: tener consciencia de alguvědomovat si co, být si vědom čeho

consideración: tener en consideraciónmít na paměti

coronel: teniente coronelpodplukovník

cosquillas: tener cosquillasbýt lechtivý

crudo: tenerlo crudomít to těžké

cuenta: tener en cuentamít na paměti

cuidado: tener cuidado con algdávat (si) pozor na co, být opatrný

culpa: tener la culpa de algbýt zodpovědný, moci za co, zavinit co

deseo: tener deseo de algtoužit po čem

educación: no tener educaciónnemít vychování, neumět se chovat

enganche: tener (un) enganche con algbýt závislý na čem, být nadšený pro co

entendido: tener entendido que...mít za to, že..., chápat to tak, že...

envidia: tenerle envidia a algnzávidět komu, žárlit na koho

escape: tener escapeprosakovat, mít trhlinu, unikat

espanto: tener espanto a/ante alg(n)mít strach z koho/čeho, bát se, děsit se koho/čeho

gana: tener ganas de algmít chuť/náladu na co

gancho: tener ganchobýt přitažlivý

garantía: tener garantía de algmít záruku čeho, mít zaručeno co

general: teniente generalgenerálporučík

maña: tener maña para algbýt šikovný na co

miedo: tener miedo por alg(n)mít strach, bát se o koho/co

modal: tener buenos/malos modalesmít dobré/špatné způsoby

razón: tener razónmít pravdu

sesera: tener mucha seserapálit to komu

sueño: tener sueñobýt ospalý

accidente: tener un accidentemít nehodu, havarovat, vybourat se

aliento: Tiene mal aliento.Páchne mu z úst.

alucinación: tener alucinacionesmít halucinace

ángel: tener ángelmít kouzlo, mít něco do sebe

angina: tener anginasmít angínu

apariencia: dar/tener apariencia de algvypadat, působit jak

aquel: tener su aquelmít něco do sebe

bajón: dar/sufrir/tener un bajónbýt v útlumu

calor: Tengo calor.Je mi teplo.

esperanza: tener esperanza de algmít naději na co, doufat v co, očekávat co

estima: tener en gran estimamít ve velké úctě

expectativa: tener buenas expectativas de algmít dobré vyhlídky na co

fe: tener fe en algndůvěřovat, věřit komu

frío: Tengo frío.Je mi zima.

impaciencia: tener impaciencia por algbýt nedočkavý na co

intención: tener buena/mala intenciónmít dobré/špatné úmysly

planta: tener buena plantabýt urostlý

pretensión: tener muchas pretensionesmít velké ambice

remedio: no tener remedionemít řešení, nebýt pomoci

tragaderas: tener buenas tragaderasvšechno sežrat naivně uvěřit

cubierto: tener las espaldas cubiertasmít krytá záda

gusto: tener el gusto de algmít to potěšení co

pinta: tener buena pintavypadat dobře

dispozice: tener a la disposiciónmít k dispozici

hitparáda: los top tenhitparáda nejlepších deseti

hrůza: tener miedo a alg(n), estar atemorizado de alg(n)mít hrůzu z koho/čeho

chtít se: Tengo que ir al baño.Chce se mi na záchod.

klidný: tener la conciencia tranquilamít klidné svědomí

mít: tener al alcance, rozarmít na dosah

aldaba: tener buenas aldabasmít protekci/známosti, mít vlivného strýčka, mít vlivné příbuzné

můra: tener pesadillas de algmít z čeho noční můry

náhrada: tener a un sustituto por algnmít za koho náhradu

nájem: tener alquilado algmít co v nájmu

naspěch: tener prisamít naspěch

nepoučitelný: ser incorregible, přen. no tener curabýt nepoučitelný

opatrný: tener cuidado con algbýt opatrný na co

ospale: tener/llevar cara de sueñovypadat ospale

ospalý: tener sueño, estar cargado de sueñobýt ospalý

paměť: tener en cuenta/consideraciónmít na paměti

plný: tener la nariz tapadamít plný nos ucpaný

pocit: tener una buena impresión de algmít dobrý pocit z čeho

ponětí: no tener ni ideanemít (ani) ponětí

potýkat se: tener dificultades/problemas, estar sobre/en la dificultadpotýkat se s problémy

považovat: considerar correcto, tener a/por bienpovažovat za správné

povědomí: tener conciencia de alg, tener conocimientos sobre algmít povědomí o čem

pověst: tener buena famamít dobrou pověst

pozor: tener cuidadodávat pozor být opatrný

pravda: tener razón mít pravdu

před, přede: tener por delantemít před sebou

přednost: tener preferencia mít přednost záležitost ap.

předpoklad: tener aptitud para algmít předpoklady k čemu, pro co

představa: no tener idea de algnemít představu o čem

při: tener a manomít při ruce k dispozici

sklon: tender a alg, inclinarse a/hacia alg, tener la propensión a algmít sklon k čemu

slabost: tener debilidad por alg(n)mít slabost pro koho/co

slušně: portarse bien, tener modaleschovat se slušně

smůla: tener mala suertemít smůlu

styk: tener contactos/enchufesmít styky

aby: Tenía miedo de que él se fuera.Měla strach, aby neodešel.

bezmocný: ser impotente, expr. mít svázané ruce tener las manos atadasbýt bezmocný

břicho: tener barrigamít břicho být tlustý

být: Tengo frío.Je mi zima.

čas: No tengo tiempo.Nemám čas.

debilní: ¡Qué ideas más estúpidas tienes!Ty máš ale debilní nápady!

dělat se: Me mareo., Se me revuelve el estómago., Tengo náuseas.Dělá se mi špatně.

děravý: tener agujerosbýt děravý

divně: Tiene un aspecto raro.Vypadá to divně.

dojem: Tengo la impresión de que...Mám dojem, že...

dokořán: Esté atento., Ten cuidado.přen. Měj oči dokořán. buď pozorný

drzý: Tiene mucha cara/mucho morro., Es más fresco que una lechuga.Je strašně drzý.

gyps: tener la pierna enyesada/en yesomít nohu v gypsu

háček: Tiene un pero.Má to jeden háček.

hlad: tener (mucha) hambremít (velký) hlad

hodně: tener mucha suertemít hodně štěstí

horko: Tengo calor.Je mi horko.

hromada: Tengo un montón de trabajo.Mám hromadu práce.