Hlavní obsah

сре́дство

Podstatné jméno, rod střední

  1. prostředek, způsob, postup
  2. předmět, nástroj, prostředekсре́дства передвиже́нияdopravní prostředkyуправле́ние тра́нспортным сре́дствомřízení motorového vozidlaсре́дства ма́ссовой информа́цииhromadné sdělovací prostředkyсре́дства выраже́нияvyjadřovací prostředkyмо́ющее/стира́льное сре́дствоmycí/prací prostředek
  3. přípravek, preparát
  4. сре́дства peníze, finance, finanční zdrojeоборо́тные сре́дстваoběživo

Podstatné jméno, rod střední

  1. сре́дства произво́дства ekon.výrobní prostředky

Vyskytuje se v

стесня́ться: не стесня́ться в сре́дствахneomezovat se v prostředcích

мо́ющий: мо́ющее сре́дствоčisticí prostředek

потого́нный: потого́нные сре́дстваdiaforetika, potopudné prostředky

противозача́точный: противозача́точные сре́дстваantikoncepce

слаби́тельный: слаби́тельное (сре́дство)projímadlo

управле́ние: управле́ние тра́нспортным сре́дствомřízení motorového vozidla

бессо́нница: сре́дство от бессо́нницыprostředek proti nespavosti

мочего́нный: мочего́нные сре́дстваmočopudné prostředky

цель: Цель опра́вдывает сре́дства.Účel světí prostředky.

donucovací: принуди́тельные сре́дстваdonucovací prostředky

dopravní: тра́нспортные сре́дстваdopravní prostředky

hromadný: сре́дства ма́ссовой информа́цииhromadné sdělovací prostředky

komunikace: сре́дства ма́ссовой коммуника́цииprostředky masové komunikace

líčidlo: космети́ческие сре́дстваlíčidla

mycí: мо́ющее сре́дствоmycí prostředek

náklad: на чьи сре́дстваna čí náklady

opravný: сре́дство правово́й защи́тыpráv. opravný prostředek

programový: програ́ммные сре́дства компью́тераvýp. programové vybavení počítače

prostředek: сре́дства передвиже́ния/тра́нспортаdopravní prostředky

proti: болеутоля́ющее сре́дствоfarm. prostředek proti bolestem

sdělovací: сре́дства ма́ссовой информа́ции, масс-ме́диаsdělovací prostředky

voda: вода́/сре́дство для полоска́ния ртаústní voda

vozidlo: механи́ческое тра́нспортное сре́дствоmotorové vozidlo

antikoncepční: противозача́точные сре́дства, контрацепти́выantikoncepční prostředky

čisticí: мо́ющее сре́дствоčisticí prostředek

dezinfekční: дезинфици́рующее сре́дствоdezinfekční prostředek

expresivní: экспресси́вные сре́дства ре́чиexpresivní vyjadřovací prostředky

jednostopý: двухколёсное тра́нспортное сре́дствоjednostopé vozidlo

majetný: челове́к со сре́дствамиmajetný člověk

nedostatek: отсу́тствие средствnedostatek prostředků

pociťovat: испы́тывать недоста́ток фина́нсовых средствpociťovat nedostatek finančních prostředků

podpůrný: вспомога́тельные сре́дства, стимуля́торыpodpůrné prostředky doping ap.

posyp: противогололёдные хими́ческие сре́дстваzimní chemický posyp

povzbuzující: возбужда́ющее сре́дствоpovzbuzující prostředek

prací: стира́льное сре́дствоprací prostředek

přidělení: выделе́ние средств на кольцеву́ю автодоро́гуpřidělení prostředků na okružní silnici

účelný: рациона́льное испо́льзование средствúčelné využití prostředků

uspávací: снотво́рное (сре́дство)uspávací prostředek

vyjadřovací: вырази́тельное сре́дствоvyjadřovací prostředek

žít: жить не по сре́дствамžít si nad poměry

poměr: жить не по сре́дствамžít si nad poměry

účel: Цель опра́вдывает сре́дства.Účel světí prostředky.

сре́дство: сре́дстваpeníze, finance, finanční zdroje