Hlavní obsah

výrobní

Vyskytuje se v

linka: montážní/výrobní linkaсбо́рочная/произво́дственная ли́ния

prostor: skladovací/výrobní prostoryскла́дские/произво́дственные помеще́ния

prostředek: ekon. výrobní prostředkyсре́дства произво́дства

tajemství: výrobní tajemstvíпроизво́дственный секре́т

značka: výrobní značkaфабри́чная ма́рка

metoda: výrobní metodaпроизво́дственный ме́тод

nástroj: vražedný/výrobní nástrojору́дие уби́йства/произво́дства

podnik: výrobní podnikпредприя́тие-изготови́тель

proces: výrobní procesпроизво́дственный проце́сс

závod: výrobní závodзаво́д-изготови́тель

výrobní: výrobní značkaтова́рный знак