Hlavní obsah

управле́ние

Vyskytuje se v

сре́дство: управле́ние тра́нспортным сре́дствомřízení motorového vozidla

усили́тель: усили́тель рулево́го управле́нияposilovač řízení

децентрализова́ть: децентрализова́ть управле́ниеdecentralizovat správu

спра́виться: Не спра́вилась с управле́нием.Nezvládla řízení auta ap.

стресс: управле́ние стре́ссомzvládání stresu

dálkový: dálkové ovládáníдистанцио́нное управле́ние

konkurzní: konkurzní správaко́нкурсное управле́ние

letový: řízení letového provozuуправле́ние возду́шным движе́нием

nucený: ekon. nucená správaуправле́ние ко́нкурсной ма́ссой

obecní: obecní správaкоммуна́льное управле́ние

páka: řadicí pákaрыча́г управле́ния

řadicí: řadicí pákaрыча́г управле́ния

řízení: řízení letového provozuуправле́ние возду́шным движе́нием

správa: ekon. nucená správaпринуди́тельное управле́ние

správa: místní/obecní správaме́стное/коммуна́льное управле́ние, муниципалите́т

správa: státní správaгосуда́рственная администра́ция, госуда́рственное управле́ние

správa: veřejná správaобще́ственное управле́ние, публи́чная администра́ция

státní: státní správaгосуда́рственная администра́ция, госуда́рственное управле́ние

vazba: slovesná vazbaуправле́ние глаго́ла

odbor: finanční odborфина́нсовый отде́л, фина́нсовое управле́ние

ovládací: ovládací panelпане́ль управле́ния

ovládací: ovládací prvkyэлеме́нты управле́ния

ovladač: dálkový ovladač televizeПДУ, пульт ДУ, пульт дистанцио́нного управле́ния

ovládání: dálkové ovládáníпульт дистанцио́нного управле́ния, ПДУ

ovládání: tlačítkové ovládáníкно́почное управле́ние

panel: řídící/ovládací panelпане́ль управле́ния

pult: ovládací pultпульт управле́ния

řídicí: řídicí systémсисте́ма управле́ния

řídicí: řídicí panelпане́ль управле́ния

řídicí: řídicí jednotkaустро́йство управле́ния

správa: správa silnicуправле́ние автомоби́льных доро́г

vedoucí: vedoucí správyнача́льник управле́ния

vliv: řízení pod vlivem alkoholuуправле́ние автомоби́лем под возде́йствием алкого́ля