Hlavní obsah

sdělovací

Vyskytuje se v

hromadný: hromadné sdělovací prostředkyсре́дства ма́ссовой информа́ции

prostředek: (hromadné) sdělovací prostředkyсре́дства ма́ссовой информа́ции

technika: sdělovací technikaте́хника свя́зи

сре́дство: hromadné sdělovací prostředkyсре́дства ма́ссовой информа́ции

sdělovací: sdělovací prostředkyсре́дства ма́ссовой информа́ции, масс-ме́диа