Hlavní obsah

vyjadřovací

Přídavné jméno

  • вырази́тельныйvyjadřovací schopnostiспосо́бность выража́тьсяvyjadřovací prostředekвырази́тельное сре́дство

Vyskytuje se v

prostředek: ling. vyjadřovací prostředkyсре́дства выраже́ния

expresivní: expresivní vyjadřovací prostředkyэкспресси́вные сре́дства ре́чи

сре́дство: сре́дства выраже́нияvyjadřovací prostředky