Hlavní obsah

сказа́ть

Dokonavé slovesoскажу́, ска́жешь; ска́занный

  1. сказа́ть по со́вести/пра́вде/че́сти upřímně/po pravdě řečeno
  2. мо́жно сказа́ть hovor.tak říkajíc, abych tak řekl, lze říci
  3. не́чего сказа́ть iron.darmo mluvit, škoda slov
  4. кста́ти сказа́ть mimochodem, abych nezapomněl
  5. легко́ сказа́ть to se snadno řekne

Vyskytuje se v

не́чего: Не́чего сказа́ть!Jen co je pravda!

пожа́луйста: Скажи́(те) пожа́луйста!Prosím Vás!, Kdo by to byl řekl!, No toto!

позволе́ние: с позволе́ния сказа́тьs odpuštěním, s prominutím

сказа́ть: ска́жемdejme tomu, například, řekněme

ско́рый: а скоре́е (сказа́ть)přesněji (řečeno)

сло́во: к сло́ву сказа́тьkdyž jsme u toho, mimochodem

так: так сказа́тьabych tak řekl(a), řečeno, abychom řekli

шу́тка: шу́тка сказа́тьje to vážná věc, to není maličkost

ли́шний: сказа́ть ли́шнееříct až moc, říct něco nepatřičného

чи́стый: сказа́ть от чи́стого се́рдцаříci upřímně

напрями́к: сказа́ть напрями́кříct na plnou pusu/bez obalu

своё: Я своё уже́ сказа́л.Své už jsem řekl.

сло́жно: Сло́жно сказа́ть.Těžko říct.

спаси́бо: Спаси́бо не сказа́л.Neřekl ani děkuji.

тру́дно: тру́дно сказа́тьtěžko říct

ута́йка: сказа́ть без ута́йкиříct otevřeně/na rovinu

что: Сказа́л так ти́хо, что никто́ не услы́шал.Řekl to tak tiše, že ho nikdo neslyšel.

друг: Скажи́ мне, кто твой друг, и я скажу́, кто ты.Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, jaký jsi.

легко́: Легко́ сказа́ть!To se lehko řekne!

удо́бно: Удо́бно ли э́то сказа́ть?Je vůbec vhodné to říct?, Hodí se to říct?

jak: Как сказа́л, так и сде́лал.Jak řekl, tak udělal.

naplno: сказа́ть пря́мо чтоříci co naplno

něco: сказа́ть ли́шнееříct něco nepatřičného

po: по пра́вде говоря́, по пра́вде сказа́тьpo pravdě řečeno

říkat: так/мо́жно сказа́тьtak říkajíc, jak se říká

zlé: не в оби́ду будь ска́зано, без зло́го у́мыслаnic ve zlém

děkovat: Ни спаси́бо не сказа́л.Neřekl ani děkuji.

jinak: ина́че сказа́тьjinak říci

prosit: Поми́луй, кто тебе́ э́то сказа́л?Kdo ti to, prosím tě, řekl?

říct: Тру́дно/Сло́жно сказа́ть.Těžko říct.

říct si: сказа́ть про себя́říct si v duchu

v, ve: В при́нципе/су́щности/основно́м всё бы́ло ска́зано.V podstatě bylo vše řečeno.

vypláznout: Вы́суньте язы́к и скажи́те А.Vyplázněte jazyk a řekněte Á.

vytáčka: сказа́ть без увёртокříci bez vytáček

dodat: доба́вить/сказа́ть не́чегоnení co dodat

dva, dvě: сказа́ть в двух слова́хříci dvěma slovy krátce

obal: сказа́ть пря́мо, сказа́ть без обиняко́вříci bez obalu

obhajoba: сказа́ть что в свою́ защи́туříci co na svou obhajobu

od, ode: сказа́ть открове́нноříct od plic

plíce: Она́ сказа́ла ему́ э́то открове́нно.Řekla mu to od plic.

pustit: не дать сло́ва сказа́ть комуnepustit koho ke slovu

rovina: сказа́ть напрями́кříci co na rovinu

servítek: па́ру ла́сковых сказа́тьříci bez servítků

schopný: Он был не в состоя́нии сказа́ть сло́ва.Nebyl schopen slova.

švec: в два счёта, не успе́л сло́ва сказа́тьnež bys řekl švec

tak: так сказа́ть...abych tak řekl...

těžce: Тру́дно сказа́ть.Těžko říct.

ина́че: ина́че говоря́/сказа́тьjinak řečeno