Hlavní obsah

Herz

Das, podstatné jméno~ens/med. ~es, ~en

  1. j-m dreht sich das Herz im Leib(e) herum komu puká srdce žalem ap.
  2. j-m blutet das Herz komu krvácí srdce
  3. das Herz auf dem rechten Fleck haben mít srdce na pravém místě
  4. ein Herz und eine Seele sein být jedno tělo, jedna duše
  5. j-m sein Herz ausschütten vylít komu své srdce
  6. das Herz auf der Zunge haben kniž.Co na srdci, to na jazyku.
  7. leichten Herzens s lehkým srdcem
  8. etw. Akk auf dem Herzen haben mít co na srdci prosbu ap.
  9. aus tiefstem Herzen kniž.z celého srdce milovat ap.
  10. von Herzen gern ze srdce rád

Vyskytuje se v

Herz: j-m dreht sich das Herz im Leib(e) herumkomu puká srdce žalem ap.

Stein: j-m fiel ein Stein vom Herzenkomu spadl kámen ze srdce

gern: von Herzen gernze srdce rád

rein: ein reines Herz/Gewissen habenmít čisté srdce/svědomí

gönnen: Ich gönne ihm sein Glück von Herzen.Ze srdce mu jeho štěstí přeju.

klopfen: mit klopfendem Herzens tlukoucím srdcem

Schwäche: eine Schwäche des Herzensslabost srdce

versagen: Sein Herz droht zu versagen.Hrozí, že mu selže srdce.

brechen: j-m das Herz brechenkomu zlomit srdce