Hlavní obsah

Kern

Vyskytuje se v

Pudel: des Pudels Kernjádro pudla, zakopaný pes

als: Das Argument ist umso wichtiger, als es den Kern der Frage trifft.Argument je o to důležitější, že se dotýká jádra otázky.

jádro: die Orangen ohne Kernepomeranče bez jader

pecka: eine Frucht ohne Kerneovoce bez pecek

plivat: Kerne (aus)spuckenplivat pecky

podstata: der Kern des Problems/der Sachepodstata problému/věci

skořápka: den Kern ausschälenvyloupnout jádro ze skořápky

kořínek: einen guten Kern habenmít zdravý kořínek

Kern: der Kern der Erdezemské jádro