Hlavní obsah

Zentrum

Vyskytuje se v

direkt: Diese Straße führt direkt ins Zentrum.Tato ulice vede přímo do centra.

centrum: im Zentrum des Interesses stehenstát v centru zájmu

ústředí: eine Verbindung mit dem Zentrum habenmít spojení s ústředím

Zentrum: im Zentrum von etw. stehenstát ve středu čeho pozornosti ap.