Hlavní obsah

Welt

Die, podstatné jméno~, ~en

 1. světIch bin viel in der Welt herumgekommen.Viděl jsem (pěkný) kus světa.um die Welt reisencestovat kolem světa
 2. svět lidstvo, lidéalle Weltcelý svět všichni
 3. svět poměry ve světědie Welt verändern wollenchtít změnit světeine verkehrte Weltsvět naruby
 4. prostředí, svět, oblast módy, filmu ap.die Welt des Kindes/der Antikedětský/antický svět
 5. svět, vesmír kosmický prostordie Entstehung der Weltvznik světa

Die, podstatné jméno~, ~en

 1. die Dritte Welt polit., ekon.třetí svět rozvojové země
 2. Das ist nicht die Welt. hovor.To není tak žhavé.
 3. nicht die Welt kosten hovor.nestát majlant
 4. auf die Welt kommen přijít na svět narodit se
 5. auf der Welt sein být na světě
 6. aus aller Welt z celého světa přijet ap.
 7. nicht aus der Welt sein hovor.nebýt na konci světa
 8. in aller Welt na celém světě všude
 9. in alle Welt do celého světa všude
 10. etw. Akk aus der Welt schaffen sprovodit co ze světa
 11. j-n in die Welt setzen hovor.vypustit koho do světa porodit dítě
 12. etw. Akk in die Welt setzen hovor.pustit co do světa zprávu, fámu ap.
 13. um alles in der Welt hovor.pro všechno na světě
 14. um keinen Preis der Welt za žádnou cenu
 15. nicht von dieser Welt sein, in einer anderen Welt leben nebýt z tohoto světa, žít v jiném světě být mimo realitu
 16. zur Welt kommen přijít na svět
 17. eine Welt für sich sein být svět sám pro sebe
 18. für j-n bricht eine Welt zusammen komu se hroutí svět
 19. bis ans Ende der Welt na konec světa
 20. der Nabel der Welt pupek světa

Vyskytuje se v

Dach: das Dach der WeltStřecha světa

dritt(er,e,es): die Dritte Welttřetí svět, země třetího světa

erblicken: das Licht der Welt erblickenspatřit světlo světa narodit se

Nabel: der Nabel der Weltpupek světa

Rest: der Rest der Weltzbytek světa všichni ostatní

Welt: die Dritte Welttřetí svět rozvojové země

durchreisen: Er hat schon fast die ganze Welt durchreist.Procestoval už skoro celý svět.

einstürzen: přen. Die Welt stürzte für mich ein.Zhroutil se mi svět.

Lauf: Das ist der Lauf der Welt.Tak to na světě chodí.

rosa: hovor. die Welt durch die rosa(rote) Brille sehendívat se na svět růžovými brýlemi

verändern: die Welt verändern wollenchtít změnit svět

Undank: Undank ist der Welt Lohn.Nevděk světem vládne.

all: aus aller Weltz celého světa, ze všech koutů světa