Hlavní obsah

Nabel

Der, podstatné jméno~s, ~

Der, podstatné jméno~s, ~

  1. der Nabel der Welt kniž.pupek světa

Vyskytuje se v

Welt: der Nabel der Weltpupek světa

pupík: einen entblößten Nabel habenmít odhalený pupík

Nabel: der Nabel der Weltpupek světa