Hlavní obsah

brechen

Slovesobricht, brach, h./i. gebrochen

  1. (ro)zlomiteinen Stock brechenzlomit hůlkuIch habe mir den Knöchel gebrochen.Zlomila jsem si kotník.
  2. lámat, těžit kámen ap.Marmor brechenlámat mramor
  3. zlomit se větve pod tíhou ovoce ap.
  4. sich brechen tříštit se, lámat se, lomit se světelné paprsky ve sklenici ap.
  5. lámat, lomit světelné paprsky ap.die Schallwellen brechenlomit zvukové vlny
  6. zlomit, překonat odpor, vzdor ap.einen Rekord brechenzlomit/překonat rekord
  7. zlomit se, být překonán o odporu ap.
  8. mit etw. skoncovat s čím s minulostí, rodinou ap.mit einer alten Gewohnheit brechenskoncovat se starým zvykem
  9. porušit smlouvu ap.niemals sein Versprechen brechennikdy neporušit svůj slibsein Wort brechenporušit své slovo
  10. hovor.zvracet krev, žluč ap.

Vyskytuje se v

biegen: auf Biegen und Brechenstůj co stůj

brechen: sich brechentříštit se, lámat se, lomit se světelné paprsky ve sklenici ap.

Eis: Das Eis ist gebrochen.Ledy se prolomily.

Genick: sich/j-m/etw. das Genick brechenzlámat si/komu/čemu vaz zničit, zruinovat ap.

Rückgrat: j-m das Rückgrat brechenzlomit koho přesvědčit

Stab: den Stab über j-n/etw. brechenzlomit hůl nad kým/čím

Welt: für j-n bricht eine Welt zusammenkomu se hroutí svět

Knochen: sich Dat die Knochen brechenpolámat si kosti

Versprechen: sein Versprechen erfüllen/brechensplnit/porušit svůj slib

Wort: sein Wort geben/halten/brechendát/dodržet/porušit své slovo

Bann: den Bann des Schweigens brechenporušit kouzlo mlčení

einbrechen: Der Tag bricht ein.Rozednívá se.

hereinbrechen: Eine Katastrophe brach über das Land herein.Zemi postihla katastrofa.

Rekord: alle Rekorde brechen/schlagenlámat (všechny) rekordy

Rippe: j-m die Rippen brechenzpřerážet/zlámat komu žebra

Tag: Der Tag bricht an/neigt sich.Rozednívá se/Stmívá se.

Verkehr: Der Verkehr bricht zusammen.Doprava se hroutí.

Zunge: hovor. Dabei bricht man sich die Zunge ab!Na tom by si člověk zlomil jazyk!

Bahn: sich Dat Bahn brechenprorazit si cestu, prosadit se