Hlavní obsah

contarsi

Vyskytuje se v

scoperto: scoperto (di conto)přečerpání účtu

appoggio: contare sull'appoggio di qpočítat s čí podporou

banca: avere un conto in bancamít účet v bance

bancario: conto bancariobankovní účet

bloccato: conto bloccatozmrazený účet

chiedere: chiedere conto di q/qcžádat/požadovat vysvětlení čeho, od koho

conta: conta dei votisčítání hlasů

contare: senza contare qcnepočítaje co, bez započtení, kromě čeho, neuvažujeme-li co

conto: far di contopočítat aritmeticky

da: contare da zero a dieci(na)počítat od nuly do desíti

estinzione: estinzione di un contovyrovnání účtu

estratto: estratto contovýpis z účtu z banky, bankovní výpis

fine: in fin dei conti, alla fin finekoneckonců

mettere: mettere contostát za to, mít cenu, vyplatit se

minuto: avere i minuti contatimít velmi málo času

pagamento: pagamento in contantihotovostní platba, platba v hotovosti

pagare: pagare in contanti/a rate/con la carta di creditoplatit hotově/na splátky/kartou

perdita: conto profitti e perditevýkaz zisků a ztrát

piano: econ. piano dei contiúčtová osnova

prelievo: prelievo di contantivýběr hotovosti

regolamento: regolamento di contivyřizování účtů mezi gangy ap.

regolare: regolare un contovyrovnat účet

rendersi: rendersi conto di qcuvědomit si co

resa: resa dei contivyúčtování nákladů ap., vyrovnání účtů, i přen. zúčtování, skládání účtů

revisione: revisione contabile/dei contirevize účetnictví, účetní audit

revisore: revisore dei contiauditor, kontrolor účtů

risparmio: conto di risparmiospořící účet

saldo: saldo del contozůstatek účtu

sbagliare: sbagliare i contii přen. přepočítat se

tenere: tenere conto di qcbrát v úvahu, mít na zřeteli, uvažovat co, vést evidenci čeho

valutario: conto valutariovalutový účet

verifica: verifica dei contiaudit, účetní kontrola

ci: Ci puoi contare.Můžeš s tím počítat.

contante: contantihotovost, hotové peníze

mormorare: Già si mormora sul loro conto.Už se o nich začíná šuškat.

bankovní: conto bancariobankovní konto

běžný: conto correnteekon. běžný účet

hotovost: pagare in contantiplatit v hotovosti

jméno: agire in/nel nome di q, agire per conto di qjednat jménem koho

komisní: vendita in conto depositokomisní prodej

koupě: acquisto a rate/a credito/in contantikoupě na splátky/na úvěr/za hotové

nevyrovnaný: conti non regolati con qnevyrovnané účty s kým

obstavit: bloccare il conto (corrente) a qobstavit účet komu

otevřít: aprire un contootevřít si účet

peníze: soldi in contanti, denaro contantehotové peníze

platba: pagamento in contantiplatba v hotovosti

platit: pagare in contantiplatit hotově

pokladní: conto di cassaekon. pokladní účet

přečerpání: conto scoperto, scoperto di contopřečerpání účtu

přihlédnutí: considerando, prendendo in considerazione qc, tenendo conto di qcs přihlédnutím k čemu

sleva: sconto contanti/di cassahotovostní sleva při platbě v hotovosti

tučný: avere un ricco conto in bancamít tučné konto

účet: conto correnteběžný účet

úvaha: prendere in considerazione qc, tener conto di qcvzít co v úvahu

vědomí: tener conto di qcvzít co na vědomí

vyjádření: per conto proprio di q, con parole propriepodle vlastního vyjádření koho

výpis: estratto contovýpis z účtu z banky, bankovní výpis

výplata: pagamento in contantivýplata v hotovosti

vyřídit: rázně vedersela con q, vyřídit si účty regolare i conti con qvyřídit si to s kým

zacvakat: pagare il contozacvakat to

zastoupení: agire per conto/in nome/a nome di qjednat v zastoupení koho

zřetel: mettere in conto, prendere qc in considerazionebrát zřetel na co

zřídit: aprire un contoekon. zřídit si účet

zůstatek: saldo del contozůstatek (na) účtu

čítat: La biblioteca conta parecchie migliaia di esemplari.Knihovna čítá několik tisíc svazků.

dbát: non tenere conto di un avvertimentonedbat upozornění/varování

dojít: Poi se ne è reso conto., Poi ci è arrivato.Pak mu to došlo.

nakonec: In fin dei conti sono lieto che lui non sia qui.Jsem nakonec rád, že tu není.

napočítat: Conta fino a dieci.Napočítej do deseti.

počítat: Conta fino a dieci!Počítej do deseti!

přečerpat: Ho il conto scoperto.Přečerpal jsem svůj účet.

spoléhat (se): Conto su di te.Spoléhám na tebe.

spolehnout (se): Si fidi pure., Ci conti.Spolehněte se. zařídím to ap.

upřednostňovat: Preferiamo il pagamento in contanti.Upřednostňujeme platbu v hotovosti.

uvědomit si: Non me ne sono reso conto.Neuvědomil jsem si to.

uvědomovat si: Io me ne rendo conto, ma...Já si to uvědomuji, ale...

výběr: prelievo di contantivýběr hotovosti

zaplatit: Il conto, per favore!Zaplatím!

jít: andare per conto propriojít si po svém

pěst: fare qc per conto proprioudělat co na vlastní pěst