Hlavní obsah

amica

Vyskytuje se v

a: una lettera a un amicodopis příteli

amico: amico d'infanziakamarád z dětství

amico: amico a quattro zampečtyřnohý přítel

amico: da amicopřátelský, přátelsky, kamarádsky

amico: ling. falso amico= podobné slovo v cizím jazyce s odlišným významem

cerchia: una ristretta cerchia di amiciúzký okruh přátel

congiunto: amici e congiuntipřátelé a příbuzní

cuore: amico del cuorenejlepší přítel/kamarád

leale: amico lealevěrný kamarád

onorare: onorare la memoria di un amicouctít památku přítele

ospite: essere ospite di un amicobýt na návštěvě u kamaráda

per: avere per amicomít za přítele

professarsi: Si professava mio amico.Prohlašoval se za mého přítele.

prova: amico a tutta provaprověřený kamarád

telefono: telefono amicolinka důvěry

tutto: tutt'e tre le amichevšechny tři kamarádky

vicino: amico vicinoblízký přítel

zampa: amico a quattro zampečtyřnohý kamarád pes ap.

da: da un amicou kamaráda

da: Si comporta da amico.Chová se jako přítel.

di: casa dei miei amicidům mých přátel

essere: Sei mio amico.Jsi můj přítel.

inseparabile: amici inseparabilinerozluční kamarádi

largo: È largo con gli amici.K přátelům je velkorysý.

ne: Ne divenne amico.Stal se jeho/jejím/jejich přítelem.

piangere: piangere un amicooplakat (smrt) přítele

qualcuno: Conosci qualcuno dei suoi amici?Znáš některého z jeho přátel?

quantità: Ha una quantità di amici.Má spoustu kamarádů.

trattare: Mi tratta come un amico.Chová se ke mně jako k příteli.

uscire: Il sabato esco con le amiche.V sobotu chodím ven s kamarádkami.

náš, naše: naši dobří přáteléi nostri buoni amici

přítel: blízký/důvěrný přítelamico vicino/intimo

přítel: rozejít se jako přátelé v dobrémlasciarsi da amici

šetrný: šetrný k životnímu prostředíamico dell'ambiente , ekologický ecologico/-a

věrný: věrný přítelamico fedele

dobrý: můj dobrý přítelil mio buon amico

drahý: Drazí přátelé...Cari amici...

jako: Říkám ti to jako kamarád ...Te lo dico da/come amico ...

milý: Milí přátelé ...Cari amici ...

můj, má, mé, moje: moje dobrá kmarádkamia buona amica

narazit: Narazil jsem na kamaráda ze školy.Mi sono imbattuto in un amico di scuola.

oběhnout: Oběhl jsem všechny přátele.Ho fatto il giro di tutti gli amici.

pokládat: Pokládal jsem tě za přítele.Ti prendevo per un amico.

představit: Dovolte, abych vám představil svého přítele.Mi permetta di presentarle un mio amico., Vorrei presentarle un mio amico.

roznést: Roznes to všem kamarádům.Portalo a tutti gli amici.

starý: starý přítelun vecchio amico

u: Bydlí u svého přítele.Abita da un suo amico.