Hlavní obsah

altissimo

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

papavero: (alto) papaverovelké zvíře, papaláš mocný člověk

ad: ad alta vocenahlas, hlasitě

albero: alberi ad alto fustovysoké stromy

alto: in altovysoko, vzhůru

borghesia: alta/media/piccola borghesiavyšší/střední/malá buržoazie

camera: camera altahorní komora/sněmovna

capacità: di alta capacitàvysokokapacitní baterie ap., vysokorychlostní trať

clero: alto clerovyšší klérus

commissariato: alto commissariatovysoký komisariát

commissario: alto commissario per qcvysoký komisař pro co

congiuntura: alta congiunturakonjunktura, ekonomický růst

costo: merce di basso/alto costolevné/drahé zboží

definizione: schermo ad alta definizioneobrazovka s vysokým rozlišením

densità: ad alta densitào vysoké hustotě

fedeltà: fis. alta fedeltàvysoká kvalita reprodukce zvuku

frequenza: ad alta frequenzavysokofrekvenční

fronte: fronte altavysoké čelo

livello: ad alto livellona vysoké úrovni

maglione: maglione a collo altorolák

mare: in alto marena širém moři

marea: alta mareapříliv nejvyšší stav hladiny

medioevo: alto/basso medioevoraný/pozdní středověk

mirare: mirare in alto/lontanomít vysoké cíle, mířit vysoko

moda: alta modahaute couture, vysoké krejčovství

onda: onde basse/altenízké/vysoké vlny

parlare: parlare a voce alta/bassamluvit nahlas/potichu

portare: portare in altovynášet, velebit koho

pressione: med. la pressione bassa/altanízký/vysoký (krevní) tlak

prestazione: ad alte prestazionivysoce výkonný

profilo: di alto profilopřitahující pozornost, ostře sledovaný

qualità: di (alta) qualitàkvalitní, jakostní

quartiere: quartieri altiexkluzivní/lepší čtvrť

quota: ad alta quotave velké výšce

rango: un uomo di alto rangovysoce postavený muž

rendimento: ad alto rendimentovysoce výkonný

rischio: ad alto rischiovysoce rizikový

risoluzione: alta/bassa risoluzionevysoké/nízké rozlišení

saltare: saltare in alto/in lungo/con l'astaskákat do výšky/do dálky/o tyči

salto: salto in altosport. skok vysoký

scarpa: scarpe con tacco altoboty na vysokém podpatku

sfera: nelle alte sfereve vyšších kruzích, na vyšších místech

stagione: alta/bassa stagionehlavní/vedlejší sezona

tacco: tacco alto/a spillovysoký/jehlový podpatek

tecnologia: alta tecnologiahigh-tech, špičková technika

temperatura: a temperatura altaza vysoké teploty, při vysoké teplotě

tensione: alta/bassa tensionevysoké/nízké napětí

tradimento: alto tradimentovelezrada, vlastizrada

treno: treno ad alta velocitàvysokorychlostní vlak, rychlovlak

ufficiale: alto ufficialevysoký důstojník

velocità: ferr. treni ad alta velocitàvysokorychlostní vlaky

visibilità: ad alta visibilitàreflexní oblečení ap.

voce: ad alta/a bassa vocenahlas/potichu mluvit

altitudine: ad alta altitudineve velké nadmořské výšce

circondare: Alte mura circondano la città.Město je obehnáno vysokými hradbami.

così: Era alto così.Byl asi takhle vysoký. při používání gest

quanto: Quanto sei alto?Jak jsi vysoký?, Kolik měříš?

pena: přen. pagare una pena troppo alta per qzaplatit příliš vysokou cenu za co

bota: scarpe con i tacchi (alti)boty na (vysokém) podpatku

drát: fili di alta tensionedráty vysokého napětí

energeticky: ad alta intensità energeticaenergeticky náročný odvětví ap.

horní: la Camera Altahorní sněmovna

komisař: alto commissario per qcvysoký komisař pro co OSN ap.

komora: Camera alta, Senatohorní komora

kvalita: merce di alta qualitàzboží vysoké kvality

kvalitní: di alta qualitàvysoce kvalitní

napětí: alta/bassa tensioneelektr. vysoké/nízké napětí

nejvyšší: la montagna più alta del mondonejvyšší hora světa

nezaměstnanost: (alto) tasso di disoccupazione(vysoká) míra nezaměstnanosti

oblačnost: nuvole basse/altenízká/vysoká oblačnost

otáčka: ad alti regimive vysokých otáčkách

podpatek: tacchi altivysoké podpatky

postavený: di alto rango, altolocato/-avysoce postavený osoba

povznesený: in buon umore, col morale altohovor. v povznesené náladě opilý

přečíst (si): leggere qc ad alta vocepřečíst co nahlas

přílivový: onda di alta marea, tsunami onda del maremotopřílivová vlna

raný: alto Medioevo raný středověk

ruka: Mani in alto!, Su le mani!Ruce vzhůru!

sezona: alta stagionehlavní sezona v cestovním ruchu ap.

skákat: saltare in alto/in lungosport. skákat do výšky/dálky

skok: salto in lungo/altoskok daleký/vysoký

skokan: saltatore in alto/lungoskokan do výšky/dálky

slavnostní: uniforme da cerimonia, alta uniformeslavnostní uniforma

sněmovna: Camera Alta/BassaHorní/Dolní sněmovna

sváteční: alta uniforme, tenuta/divisa di galasváteční uniforma

širý: in alto marena širém moři

tlak: bassa/alta pressione (del sangue)med. nízký/vysoký (krevní) tlak

výkonný: ad alte prestazionivysoce výkonný

výnosný: ad alto rendimentovysoce výnosný

vysoce: ad alto rischiovysoce rizikový

vysoko: volare in altoletět vysoko

vysokotlaký: pulitrice ad alta pressionevysokotlaký čistič

vysoký: salto in altosport. skok vysoký

výška: salto in altosport. skok do výšky

výškový: campo ad alta quotavýškový tábor

vzhůru: Mani in alto!Ruce vzhůru!

hlasitě: Parli/Parla a voce più alta!Mluvte/Mluv hlasitěji!

horečka: Ha febbre alta.Má vysokou horečku.

měřit: Quanto sei alto?Kolik měříš?

nahlas: Può parlare a voce più alta?Můžete mluvit víc nahlas?

nejvíc: Ha ottenuto la somma più alta.Dostal nejvíce peněz.

o: È di una testa più alto.Je o hlavu větší.

oproti: È molto più alto in confronto a me.Oproti mně je daleko vyšší.

roh: nell'angolo a sinistra in altov levém horním rohu

špičkový: specialista di alto livellošpičkový odborník

velký: Quant'è grande?, člověk ap. Quanto è alto?Jak je velký?

větší: È più alto di me.Je větší než já.

vyšší: ai piani più alti/elevative vyšších patrech

závratně: esorbitante, altissimozávratně vysoký ceny ap.

zaznamenat: Sono stati rilevati alti valori...Byly zaznamenány vysoké hodnoty...

zodpovědný: compito di alta responsabilitàvysoce zodpovědný úkol

laťka: stabilire un alto limitenasadit laťku vysoko

ryba: alto papavero velká ryba o člověku