Hlavní obsah

výše

Podstatné jméno, rod ženský

  1. kniž.(výška) 'hauteur f, altitude f
  2. (velikost) taux m, montant m, chiffre mdo jaké výše finančně(jusqu') à concurrence de qqchvýše příjmumontant m du salaire
  3. (tlaková)tlaková výšeanticyclone m
  4. (úroveň) 'hauteur f, niveau m

Vyskytuje se v

důstojník: officiers supérieursvyšší důstojníci

horečka: fièvre de chevalvysoká horečka

konference: conférence du plus haut niveaukonference na nejvyšší úrovni

kvalita: qualité supérieurenejvyšší kvalita

míč: balle aérienne, coup 'hautvysoký míč

mínění: avoir (une) haute opinion de qqnmít o kom vysoké mínění

nájem: payer un loyer élevéplatit vysoký nájem

poloha: en hautes/grandes altitudesve vyšších polohách

porada: (conférence au) sommet porada na nejvyšší úrovni

priorita: priorité absoluenejvyšší priorita

soud: Cour suprêmeNejvyšší soud

společnost: femme du mondežena z vysoké společnosti

stupeň: au dernier degrév nejvyšším stupni i přen.

škola: grande école, école supérieure, universitévysoká škola

šlechta: grande noblessevyšší šlechta

tlak: hypotension /hypertension med. nízký/vysoký (krevní) tlak

trest: dernier supplice nejvyšší trest smrti

vrstva: gens de la première/haute voléelidé z vyšších vrstev

výhoda: clause de la nation la plus favoriséedoložka nejvyšších výhod

vysoký: marée haute, grande marée vysoký příliv

výše: (jusqu') à concurrence de qqchdo jaké výše finančně

zvěř: grand gibier vysoká zvěř

podpatek: chaussures à talons hautsboty na (vysokém) podpatku

uvedený: cité/-ée plus haut, ledit/laditevýše uvedený

viz: voir ci-dessous/ci-dessusviz níže/výše

zemědělský: université agricolevysoká škola zemědělská

zmíněný: mentionné ci-dessus, susmentionné, précitévýše zmíněný

zrovna: Il est aussi grand que son père.Je zrovna tak vysoký jako otec.

laťka: placer la barre trop hautzvednout laťku příliš vysoko

noha: vivre sur un grand piedžít na vysoké noze

pohybovat se: se mouvoir dans un univers facticepohybovat se ve vyšších sférách

vysoko: pavanernosit hlavu vysoko

appui: à hauteur d'appuive výši loktů vhodné pro opření, např. okno

ci: ci-dessusvýše

commercial: École des hautes études commerciales H. E. C.Vysoká škola obchodní ve Francii

concurrence: (jusqu') à concurrence de qqchdo jaké výše finančně

corps: les grands corps de l'Étatvyšší soudní a správní orgány

cran: un cran plus hauto stupínek výš

culminant: point culminantnejvyšší bod pohoří ap.

diapason: être au diapasonbýt na výši (situace)

fauve: bête fauvevysoká zvěř

grand: grande écolevysoká škola

haut: haut fourneauvysoká pec

idée: avoir une haute idée de soimít o sobě vysoké mínění

manufacture: École centrale des arts et manufacturesVysoká škola průmyslová

métier: École des arts et métiersvysoká škola průmyslová

point: au plus haut/dernier pointv nejvyšší míře, svrchovaně

polytechnique: École polytechnique, PolytechniqueVysoká vojenská technická škola

pouvoir: on ne peut plusna nejvyšší míru, nadmíru, svrchovaně, maximálně

souverain: souverain pontifenejvyšší velekněz papež

supérieur: enseignement supérieurvysoké školy

supplice: dernier supplicenejvyšší trest smrti

ton: ton aiguvysoký tón

top: top secretnejvyšší utajení, přísně tajné

ut: ut de poitrinevysoké c

volée: zast. gens de la première voléelidé z vyšších vrstev

dernier: le dernier degré de (la) perfectionnejvyšší stupeň dokonalosti

estimer: estimer qqch au-dessous/au-dessus de sa valeurocenit co příliš nízko/vysoko, podhodnotit/nadhodnotit co

barre: placer la barre trop hautnasadit laťku příliš vysoko

moins: Il était moins une.Byl nejvyšší čas.

poids: ne pas faire le poidsnebýt na výši, nesplňovat požadavky, nemít tu správnou váhu o slovech ap.

timbale: hovor. décrocher la timbaleodnést si nejvyšší cenu, všechny přetrumfnout

vysoce: ultrasensiblevysoce citlivý váhy ap.