Hlavní obsah

couru [kuʀy]

Vyskytuje se v

argument: nemít argumentyêtre à court d'arguments

běhat: běhat po obchodechcourir les magasins

běhat: běhat za ženskýmicourir (après) les femmes

běžný: běžný účetcompte courant

burza: prudký pokles kurzu na burzechute des cours en bourse

děvče: chodit za děvčatycourir les filles

dvůr: žít u dvoravivre à la cour

hřiště: školní hřištěcour de récréation

hřiště: tenisové hřištěcourt de tennis

chod: přirozený chod věcícours naturel des choses

chodit: chodit na přednáškysuivre un cours

informovat: informovat koho průběžnětenir qqn au courant

korespondenční: korespondenční kurscours par correspondance

krátký: krátký filmcourt métrage

kurz: korespondenční kurscours par correspondance

kurz: devizový kurzcours des changes

měnový: měnový kurzcours des changes

měsíc: pátého tohoto měsícele cinq courant

nakrátko: ostříhaný nakrátkocoupé à ras, coupé court

naplno: běžet naplnocourir à toutes jambes

normálně: probíhat normálně obvyklým způsobemsuivre son cours

normální: mít normální průběhsuivre son cours

o: běžet s větrem o závodcourir à qui mieux mieux

obchod: běhat po obchodechcourir les magasins

obvyklý: obvyklý chod věcíle cours ordinaire des choses

pádit: pádit tryskemcourir au galop

plán: krátkodobý plánprogramme à court terme

plavba: zámořská plavbavoyage au long cours

plout: plout po proudu řekydescendre le cours d'un fleuve

proběhnout: proběhnout normálně/obvyklým způsobemsuivre son cours

proud: plout po/proti proudu řekydescendre/remonter le cours du fleuve

proud: plavat proti proudunager contre le courant

proud: elektrický proudcourant électrique

proud: stejnosměrný/střídavý proudcourant continu/alternatif

proud: jednofázový/třífázový proudcourant monophasé/triphasé

průběh: dá(va)t volný průběh čemu citům ap.donner libre cours à qqch

přednáška: chodit na přednáškysuivre les cours

přirozený: přirozený chod věcícours naturel des choses

půjčka: ekon. krátkodobá půjčkaprêt à court terme

riziko: podstupovat/nést rizikocourir un risque

soud: porotní soud cour d' assises

soud: odvolací soudCour d'appel

soud: vrchní soudcour supérieure

soud: Nejvyšší soudCour suprême

splašený: hovor. utíkat jako splašenýcourir comme un dératé

spojení: elektr. krátké spojenícourt-circuit

stanný: stanný soudcour martiale

stejnosměrný: stejnosměrný proudcourant continu

strana: pravá strana jevištěcôté cour

střídavý: elektr. střídavý proudcourant alternatif

škola: večerní školacours du soir

šuškat: Šušká se, že...Le bruit court que...

během: během jízdyen cours de route

během: během rokuau cours de l'année

čekat: To se dalo čekat.Il fallait s'y attendre., C'était couru.

devizový: devizový kurscours du change

elektrický: elektrický proudcourant électrique

intenzivní: intenzivní kurz čehocours intensif de qqch

letět: Musím letět.Il faut que je coure., Il faut que j'y aille.

proud: výpadek proudupanne de courant

blázinec: hotový blázineccour du roi Pétaud

holub: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Il vaut mieux tenir que courir.

noha: utíkat, co nohy stačícourir à toutes jambes

pelášit: pelášit jako zajíccourir comme un lapin

assises: (cour d')assisesporotní soud

chasse: chasse à courreštvanice hon pouze s loveckými psy, beze zbraní

collégial: (cours) collégialvšeobecně vzdělávací nebo odborný kurs po ukončení středního vzdělání a před začátkem vysokoškolského studia

contre-courant: à contre-courantproti proudu

cour: être bien en courbýt dobře zapsán u vlivné osoby

cour: faire la courà qqn dvořit se komu, ucházet se o čí přízeň, hledět si získat koho

courant: compte courantběžný účet, kontokorent

courant: courant d'airprůvan, proud vzduchu

courant: courant (électrique)(elektrický) proud, elektřina

courant: au courantinformovaný

courir: courir aprèsqqn/qqch běhat, honit se za kým/čím

cours: cours d'eauvodní tok

cours: au/en coursde qqch během, za, v průběhu čeho

cours: en cours(právě) probíhající

cours: avoir coursbýt v oběhu

court: à court deqqch bez čeho

prise: prise de courant, prise (électrique)(elektrická) zásuvka, zástrčka, zdířka

suivre: suivre son coursmít normální/obvyklý průběh, probíhat

air: courant d'airprůvan, proud vzduchu

après: courir après qqn/qqchběžet za kým/čím

bouffon: bouffon de courdvorní šašek

catastrophe: courir à la catastropheřítit se do záhuby

charge: courant de chargenabíjecí proud

continu: courant continustejnosměrný proud

cour: cour d'honneur (d'un château)hlavní nádvoří, čestný dvůr (zámku)

cour: div. côté courpravá strana jeviště