Hlavní obsah

bouilli [buji]

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

bouillie: en bouilliena kaši, rozmačkaný, rozvařený

bout: au bout deqqch po čem, za časově

dent: du bout des dentsbez chuti, přen. zdráhavě, neochotně

doigt: le bout du doigtkonec prstu

femme: un (petit) bout de femmedětinská žena

force: être à bout de forcesbýt se silami u konce, být u konce svých sil

porter: à bout portantz bezprostřední blízkosti

pousser: pousser qqch jusqu'au boutdotáhnout co (až) do konce

table: le haut bout de la tablečestné místo u stolu

venir: venir à bout de qqchzdolat, zvládnout co

bouillir: L'eau commence à bouillir.Voda začíná vřít.

course: à bout de coursevysílený, vyčerpaný

réduire: réduire en bouillierozmačkat na kaši

compte: au bout du compte, tout compte faitkonec konců, konečně, nakonec, (a tak) přece jen

culbute: au bout du fossé, la culbutevšechno má svůj konec o riskantním podniku

fossé: Au bout du fossé, la culbute.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

impatience: bouillir d'impatiencehořet nedočkavostí

lèvre: manger du bout des lèvresnimrat se v jídle

marmite: faire bouillir la marmitepřispívat na rodinu

monde: C'est le bout du monde.To je konec světa je to daleko.

nerf: être à bout de nerfsbýt s nervy u konce

nez: mener qqn par le bout du nezvodit koho za nos

ongle: jusqu'au bout des ongleskaždým coulem, vrchovatě

savoir: Il le sait sur le bout du doigt.Má to v malíčku.

tunnel: voir le bout du tunnel(u)vidět světlo na konci tunelu