Hlavní obsah

si [si]

Spojka

 1. -li, jestli(že), kdyby, kdyžpřed il,ils se stahuje na s'Si tu peux le faire, fais-le.Jestli můžeš, tak to udělej.
 2. kdybynereálná podmínkaSi j'avais su, je ne me serais pas dérangé.Kdybych to byl věděl, tak jsem se neobtěžoval.
 3. même si i kdyby
 4. při porovnáváníIl se conduit comme s'il était mon père.Chová se, jako by byl můj otec.
 5. vyjadřuje eventualituEt si elle se fâche ? – Tant pis.A co když se rozzlobí? – Tak ať.
 6. kéž by, kdyby
 7. v ustálených spojeníchs'il vous plaîtprosím (vás), račteSi je ne me trompe.Nemýlím-li se.Si on peut dire.Dá-li se to tak říct.Si je peux me permettre.Jestli dovolíte.Si tant est que...Pokud..., Jestliže je pravda, že..., Jestliže vskutku...Si j'ose dire.Pokud to tak mohu říci.
 8. si ce n'est... ne-li...
 9. si ce n'est que... na to, že...

Podstatné jméno mužské neměnné

Příslovce

 1. ano v odpovědi na zápornou otázkuIl ne veut jamais. – Mais si.Nikdy nechce. – Ale ano.que si, vieilli si faitale ano
 2. takpřed přídavným jménem nebo příslovcem
 3. si bien que tak/do míry, že...
 4. si... que jakkoli, , i kdyby sebe-

Podstatné jméno mužské neměnné

 • h nota, si solmizační slabika

Vyskytuje se v

à: podobný, podobající se čemusemblable à qqch

abomination: ošklivit si, hnusit si, protivit si koho/coavoir qqn/qqch en abomination

abonnement: předplatit si co, abonovat se na cosouscrire un abonnement à qqch

abstinence: držet půst, postit sefaire abstinence

affaire: vyvléci se z nepříjemnostíse tirer d'affaire

accaparer: uchvátit moc, zmocnit se vládyaccaparer le pouvoir

accent: mít italský přízvuk, mluvit s italským přízvukemavoir l'accent italien

accepter: Uvolil se, že přijde.Il a accepté de venir.

accompagner: starat se o umírajícíhoaccompagner un malade

accord: Dohodli se.Ils se sont mis d'accord.

additionner: přimíchat vodu do vína, smíchat víno s vodouadditionner le vin d'eau

agréable: spojit příjemné s užitečnýmjoindre l'utile à l'agréable

abîme: sáhnout si na dnotoucher le fond de l'abîme

accus: dobít si baterky obnovit sílyrecharger les accus

accuser: Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde.Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage.

acte: zapamatovat si, vzít na vědomí, konstatovat coprendre acte de qqch

adieu: rozloučit se s čím, dát sbohem čemu zanechat, vzdát sedire adieu à qqch

adresse: zmýlit se v adrese obrátit se na nepravéhose tromper d'adresse

advenir: Ať se stane cokoli.Quoi qu'il advienne.