Hlavní obsah

si [si]

Spojka

 1. -li, jestli(že), kdyby, kdyžpřed il,ils se stahuje na s'Si tu peux le faire, fais-le.Jestli můžeš, tak to udělej.
 2. kdybynereálná podmínkaSi j'avais su, je ne me serais pas dérangé.Kdybych to byl věděl, tak jsem se neobtěžoval.
 3. même si i kdyby
 4. při porovnáváníIl se conduit comme s'il était mon père.Chová se, jako by byl můj otec.
 5. vyjadřuje eventualituEt si elle se fâche ? – Tant pis.A co když se rozzlobí? – Tak ať.
 6. kéž by, kdyby
 7. v ustálených spojeníchs'il vous plaîtprosím (vás), račteSi je ne me trompe.Nemýlím-li se.Si on peut dire.Dá-li se to tak říct.Si je peux me permettre.Jestli dovolíte.Si tant est que...Pokud..., Jestliže je pravda, že..., Jestliže vskutku...Si j'ose dire.Pokud to tak mohu říci.
 8. si ce n'est... ne-li...
 9. si ce n'est que... na to, že...

Podstatné jméno mužské neměnné

Příslovce

 1. ano v odpovědi na zápornou otázkuIl ne veut jamais. – Mais si.Nikdy nechce. – Ale ano.que si, vieilli si faitale ano
 2. takpřed přídavným jménem nebo příslovcem
 3. si bien que tak/do míry, že...
 4. si... que jakkoli, , i kdyby sebe-

Podstatné jméno mužské neměnné

 • h nota, si solmizační slabika

Vyskytuje se v

ci: de-ci de-làpo obou stranách, tam i tady

dessous: ci-dessousníže, dole v textu

dessus: ci-dessusvýše v textu

encore: si encore, encore sikdyby aspoň

éprouver: éprouver siověřit, jestli..., zjistit, jestli...

gésir: ci-gîtzde leží/odpočívá na náhrobku

joint: ci-jointv příloze, přiložený

peu: si peu que+ subj. ať sebeméně, i když jen trochu

scie: scie musicalepila hudební nástroj

seulement: si seulementalespoň, hovor. aspoň

si: même sii kdyby

tant: si tant est que...+subj. jestliže vůbec

à: podobný, podobající se čemusemblable à qqch

abomination: ošklivit si, hnusit si, protivit si koho/coavoir qqn/qqch en abomination

abonnement: předplatit si co, abonovat se na cosouscrire un abonnement à qqch

abstinence: držet půst, postit sefaire abstinence

ce: ce... -citenhle(ten)

celui-ci: celui-ci - celui-làtento - onen, tento - tamten, tenhle - tamten

circulaire: scie circulairecirkulární pila, hovor. cirkulárka

comme: comme sijakoby

inclus: ci-inclus/ci-inclusev příloze, přiložený

même: même quand, même si, si mêmei kdyby, i když

par: par-ci, par-làsem tam, tu a tam

tôt: pas de si tôthned tak ne, ne tak brzy

voie: donner de la voie à une scierozvádět zuby pily

accaparer: uchvátit moc, zmocnit se vládyaccaparer le pouvoir

accent: mít italský přízvuk, mluvit s italským přízvukemavoir l'accent italien

accepter: Uvolil se, že přijde.Il a accepté de venir.

accompagner: starat se o umírajícíhoaccompagner un malade

accord: Dohodli se.Ils se sont mis d'accord.

additionner: přimíchat vodu do vína, smíchat víno s vodouadditionner le vin d'eau

assurer: Assurez-vous si la porte est bien fermée.Přesvědčte se, zda jsou dveře dobře zavřené.

crier: Il crie comme si on l'écorchait.Křičí, jako by ho na nože bral.

abîme: sáhnout si na dnotoucher le fond de l'abîme

accus: dobít si baterky obnovit sílyrecharger les accus

accuser: Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde.Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage.

acte: zapamatovat si, vzít na vědomí, konstatovat coprendre acte de qqch

de: de-ci de-làpo obou stranách

faire: hovor. Je le connais comme si je l'avais fait.Znám ho jako své boty.

fer: Croix de bois, croix de fer, si je mens je vais en enfer.Na mou duši, na psí uši, na kočičí svědomí. dětská přísaha

jeunesse: Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.Kdyby mládí vědělo a stáří mohlo.

après: ci-aprèsdále v textu

lard: ne pas savoir si c'est du lard ou du cochonnemít o tom ani páru

paix: Si tu veux la paix, prépare la guerre.Chceš-li mír, připravuj válku.

refaire: Si c'était à refaire !Kdyby se to dalo změnit!

sérieux: si pas sérieux s'abstenirjen vážné nabídky v inzerátu

kotoučový: scie circulairekotoučová pila

ležet: Ci-gît..., Ici repose...Zde leží... na náhrobku

motorový: řetězová tronçonneuse , obecně scie motoriséemotorová pila

náhodou: pro případ juste au cas où, kdyby snad si par hasardkdyby náhodou

okružní: scie circulairetech. okružní pila

pila: scie à chaînetech. řetězová pila

pilka: petite scie à main, égoïne tech. ruční pilka

příloha: en annexe, ci-jointv příloze

řetězový: scie à chaîne(tte)tech. řetězová pila

udělání: C'est comme fait exprès., C'est comme si c'était exprès.Je to jako z udělání.

ano: Tu ne viens pas avec moi ? – Si.Nepůjdeš se mnou? – Ano.

být: Je t'aurais écrit une lettre, si j'y avais pensé.Byl bych ti napsal dopis, kdybych si vzpomněl.

jestli: Si j'ai du temps, je t'appelle.Jestli budu mít čas, zavolám.

kdyby: Si je l'avais su à l'avance...Kdybych to byl věděl dopředu...

lehký: Ce n'est pas si facile que ça.Není to tak lehké.

možná: Encore aujourd'hui si (c'est) possible.Pokud možná ještě dnes.

nahoře: mentionné ci-dessusnahoře zmíněný

ono: C'est pas si simple (que ça) !Ono to není tak jednoduché!

plést se: Si je ne me trompe.Jestli se nepletu.

vadit: Si cela ne vous gêne pas...Jestli vám to nevadí...

viz: voir ci-dessous/ci-dessusviz níže/výše

zmíněný: mentionné ci-dessus, susmentionné, précitévýše zmíněný

červ: un si chétif vermisseauubohý lidský červ

dub: C'est comme si on parlait à un sourd.To je jako když do dubu mluví.

chumelit (se): Il fait comme si de rien n'était.Dělá, jako by se nechumelilo.

kéž: Ah, si seulement je pouvais/il pouvait.Kéž by.

mléko: Si on lui pressait le nez, il en sortirait du lait.Ještě mu teče mléko po bradě.

viset: Je veux être pendu si ce n'est pas vrai.Ať visím, jestli to není pravda.