Hlavní obsah

si [si]

Spojka

 1. -li, jestli(že), kdyby, kdyžpřed il,ils se stahuje na s'Si tu peux le faire, fais-le.Jestli můžeš, tak to udělej.
 2. kdybynereálná podmínkaSi j'avais su, je ne me serais pas dérangé.Kdybych to byl věděl, tak jsem se neobtěžoval.
 3. même si i kdyby
 4. při porovnáváníIl se conduit comme s'il était mon père.Chová se, jako by byl můj otec.
 5. vyjadřuje eventualituEt si elle se fâche ? – Tant pis.A co když se rozzlobí? – Tak ať.
 6. kéž by, kdyby
 7. v ustálených spojeníchs'il vous plaîtprosím (vás), račteSi je ne me trompe.Nemýlím-li se.Si on peut dire.Dá-li se to tak říct.Si je peux me permettre.Jestli dovolíte.Si tant est que...Pokud..., Jestliže je pravda, že..., Jestliže vskutku...Si j'ose dire.Pokud to tak mohu říci.
 8. si ce n'est... ne-li...
 9. si ce n'est que... na to, že...

Podstatné jméno mužské neměnné

Příslovce

 1. ano v odpovědi na zápornou otázkuIl ne veut jamais. – Mais si.Nikdy nechce. – Ale ano.que si, vieilli si faitale ano
 2. takpřed přídavným jménem nebo příslovcem
 3. si bien que tak/do míry, že...
 4. si... que jakkoli, , i kdyby sebe-

Podstatné jméno mužské neměnné

 • h nota, si solmizační slabika

Vyskytuje se v

à: semblable à qqchpodobný, podobající se čemu

abomination: avoir qqn/qqch en abominationošklivit si, hnusit si, protivit si koho/co

abonnement: souscrire un abonnement à qqchpředplatit si co, abonovat se na co

abstinence: faire abstinencedržet půst, postit se

affaire: se tirer d'affairevyvléci se z nepříjemností

accaparer: accaparer le pouvoiruchvátit moc, zmocnit se vlády

accent: avoir l'accent italienmít italský přízvuk, mluvit s italským přízvukem

accepter: Il a accepté de venir.Uvolil se, že přijde.

accompagner: accompagner un maladestarat se o umírajícího

accompagner: accompagner une viande de légumespodávat maso se zeleninou

accord: Ils se sont mis d'accord.Dohodli se.

additionner: additionner le vin d'eaupřimíchat vodu do vína, smíchat víno s vodou

agréable: joindre l'utile à l'agréablespojit příjemné s užitečným

abîme: toucher le fond de l'abîmesáhnout si na dno

accus: recharger les accusdobít si baterky obnovit síly

accuser: Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage.Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde.

acte: prendre acte de qqchzapamatovat si, vzít na vědomí, konstatovat co

adieu: dire adieu à qqchrozloučit se s čím, dát sbohem čemu zanechat, vzdát se

adresse: se tromper d'adressezmýlit se v adrese obrátit se na nepravého

advenir: Quoi qu'il advienne.se stane cokoli.