Hlavní obsah

by

  1. (v podm. zp. přítomném) быCo by se stalo, kdyby...?Что бы случи́лось, е́сли...?
  2. (v podm. zp. minulém) бы

Vyskytuje se v

než: (tak rychle,) než bys řekl švec(так бы́стро,) что а́хнуть не успе́ешь

bodnout: Odpočinek by bodnul.Непло́хо бы отдохну́ть.

chtít: Chtěl bych ...Я хоте́л бы ...

lehnout (si): Měl by sis lehnout.Ты прилёг бы.

místo: Na tvém místě bych ...Я бы на твоём ме́сте ...

mít: Měl byste počkat.Вам сле́довало бы подожда́ть.

moct: Mohl byste mi pomoci?Вы не могли́ бы мне помо́чь?

nejraději: Nejraději bych se nevracel.Лу́чше бы я не возвраща́лся.

říct: To bych řekl!Я́сное де́ло!, Э́то уж будь уве́рен!

vyfotografovat: Mohl byste nás vyfotografovat?Вы могли́ бы нас сфотографи́ровать?

bodejť: Bodejť by vás čerti vzali!Чёрт бы вас побра́л!

hrát: To by tak hrálo!Ещё чего́!

chumelit (se): jako by se nechumeliloкак ни в чём не быва́ло, как бу́дто ничего́ не случи́лось

krájet: Vzduch by se dal krájet.Во́здух хоть топо́р веша́й.

krev: Krve by se v něm nedořezal.У него́ ни крови́нки в лице́ (нет)., Он побледне́л как полотно́.

méně: Méně by bylo více.Лу́чше ме́ньше, да лу́чше.

moucha: mouše by neublížil kdoму́хи не оби́дит кто

ne: A co by ne.Почему́ бы и нет.

nůž: Křičí, jako by ho na nože brali.Он кричи́т как ре́заный.

propadnout se: Nejraději by se studem propadl.Был гото́в сквозь зе́млю провали́ться (от стыда́).

se, si: Člověk by se ukousal nudou.От ску́ки мо́жно помере́ть., От ску́ки му́хи до́хнут.

sníst: Kouká, jako by mě chtěl sníst.Он меня́ во́лком смо́трит.

špendlík: Špendlík by nepropadl.Я́блоку не́где упа́сть.

švec: než bys řekl švecв два счёта, не успе́л сло́ва сказа́ть

tři: než bys napočítal do tříв два счёта, в мгнове́ние о́ка

ublížit: Neublížil by ani mouše.Он и му́хи не оби́дит.

z, ze: Jsi jako bys spadl z měsíce.Ты как бу́дто с Луны́ свали́лся.

ого́нь: běžet jako by komu hořelo za patamaбежа́ть как от огня́

интере́сно: Jsem zvědavý, jak..., Rád bych věděl, jak...Мне интере́сно, как...

кусо́к: rozdělil by se o poslední sousto, dal by první posledníгото́в отда́ть после́дний кусо́к

хвата́ть: To by tak ještě scházelo!Э́того ещё не хвата́ло!

хоте́ть: Chtěl bych mluvit s...Я хоте́л бы говори́ть с...

горо́х: jako by hrách na stěnu házelкак об сте́ну горо́х

наро́чно: to by jeden nevymyslelнаро́чно не приду́маешь

о́бух: Je jako by dostal palicí do hlavy.Его́ как о́бухом по голове́ уда́рило.

порази́ть: Jako by do mě hrom udeřil.Меня́ как гро́мом порази́ло.

провали́ться: Nejraději bych se do země propadl.Гото́в сквозь зе́млю провали́ться.

раздобы́ть: Kde bych tak sehnal peníze?Где бы мне де́нег раздобы́ть?

слизну́ть: Zmizel, jako by se do země propadl.Исче́з, то́чно как коро́ва языко́м слизну́ла.

by: Co by se stalo, kdyby...?Что бы случи́лось, е́сли...?