Hlavní obsah

by

Vyskytuje se v

než: (так бы́стро,) что а́хнуть не успе́ешь(tak rychle,) než bys řekl švec

bodnout: Непло́хо бы отдохну́ть.Odpočinek by bodnul.

chtít: Я хоте́л бы ...Chtěl bych ...

lehnout (si): Ты прилёг бы.Měl by sis lehnout.

místo: Я бы на твоём ме́сте ...Na tvém místě bych ...

mít: Вам сле́довало бы подожда́ть.Měl byste počkat.

moct: Вы не могли́ бы мне помо́чь?Mohl byste mi pomoci?

nejraději: Лу́чше бы я не возвраща́лся.Nejraději bych se nevracel.

říct: Я́сное де́ло!, Э́то уж будь уве́рен!To bych řekl!

vyfotografovat: Вы могли́ бы нас сфотографи́ровать?Mohl byste nás vyfotografovat?

bodejť: Чёрт бы вас побра́л!Bodejť by vás čerti vzali!

hrát: Ещё чего́!To by tak hrálo!

chumelit (se): как ни в чём не быва́ло, как бу́дто ничего́ не случи́лосьjako by se nechumelilo

krájet: Во́здух хоть топо́р веша́й.Vzduch by se dal krájet.

krev: У него́ ни крови́нки в лице́ (нет)., Он побледне́л как полотно́.Krve by se v něm nedořezal.

méně: Лу́чше ме́ньше, да лу́чше.Méně by bylo více.

moucha: му́хи не оби́дит ктоmouše by neublížil kdo

ne: Почему́ бы и нет.A co by ne.

nůž: Он кричи́т как ре́заный.Křičí, jako by ho na nože brali.

propadnout se: Был гото́в сквозь зе́млю провали́ться (от стыда́).Nejraději by se studem propadl.

se, si: От ску́ки мо́жно помере́ть., От ску́ки му́хи до́хнут.Člověk by se ukousal nudou.

sníst: Он меня́ во́лком смо́трит.Kouká, jako by mě chtěl sníst.

špendlík: Я́блоку не́где упа́сть.Špendlík by nepropadl.

švec: в два счёта, не успе́л сло́ва сказа́тьnež bys řekl švec

tři: в два счёта, в мгнове́ние о́каnež bys napočítal do tří

ublížit: Он и му́хи не оби́дит.Neublížil by ani mouše.

z, ze: Ты как бу́дто с Луны́ свали́лся.Jsi jako bys spadl z měsíce.

ого́нь: бежа́ть как от огня́běžet jako by komu hořelo za patama

интере́сно: Мне интере́сно, как...Jsem zvědavý, jak..., Rád bych věděl, jak...

кусо́к: гото́в отда́ть после́дний кусо́кrozdělil by se o poslední sousto, dal by první poslední

хвата́ть: Э́того ещё не хвата́ло!To by tak ještě scházelo!

хоте́ть: Я хоте́л бы говори́ть с...Chtěl bych mluvit s...

горо́х: как об сте́ну горо́хjako by hrách na stěnu házel

наро́чно: наро́чно не приду́маешьto by jeden nevymyslel

о́бух: Его́ как о́бухом по голове́ уда́рило.Je jako by dostal palicí do hlavy.

порази́ть: Меня́ как гро́мом порази́ло.Jako by do mě hrom udeřil.

провали́ться: Гото́в сквозь зе́млю провали́ться.Nejraději bych se do země propadl.

раздобы́ть: Где бы мне де́нег раздобы́ть?Kde bych tak sehnal peníze?

слизну́ть: Исче́з, то́чно как коро́ва языко́м слизну́ла.Zmizel, jako by se do země propadl.

by: Что бы случи́лось, е́сли...?Co by se stalo, kdyby...?