Hlavní obsah

krev

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (v těle) кровьmed. otrava krveзараже́ние кро́виmed. transfúze krveперелива́ние кро́виmed. srážlivost krveсвёртывание кро́виdárce krveдо́нор кро́виdarovat krevдать кровьvzít komu krev z čehoвзять у кого кровь из чегоobsah alkoholu v krviсодержа́ние алкого́ля в кро́ви
  2. (povaha) кровь
  3. (pokrevní příbuzní) кровь, родство́modrá krevголуба́я кровь, бе́лая кость

Vyskytuje se v

bezpříspěvkový: безвозме́здный до́нор кро́виbezpříspěvkový dárce krve

chrlení: кровоха́рканье, лёгочное кровотече́ниеmed. chrlení krve

pít: по́ртить кровь комуpít krev komu

tratoliště: лу́жа кро́виtratoliště krve

vzorek: образе́ц кро́ви/мочи́med. vzorek krve/moči

ztráta: поте́ря кро́виztráta krve

žilný: вено́зная/жи́льная кровьžilní krev

alkohol: содержа́ние алкого́ля в крови́obsah alkoholu v krvi

dárce: до́нор кро́ви/о́ргановdárce krve/orgánů

darování: до́норство кро́ви/спе́рмыdarování krve/spermatu

darovat: сдать кровьmed. darovat krev

odběr: взя́тие кро́виodběr krve

otrava: зараже́ние кро́виotrava krve

srážlivost: свёртывание кро́виsrážlivost krve

stydnout: кровь ледене́ет/сты́нет в жи́лахkrev stydne v žilách

tuhnout: кровь сты́нет в жи́лах у когоkrev tuhne v žilách komu

zaschlý: засо́хшая кровьzaschlá krev

železo: недоста́ток желе́за, малокро́вие, анеми́яmed. nedostatek železa (v krvi)

mléko: быть кровь и молоко́být krev a mléko

забо́р: забо́р кро́виodběr krve

зараже́ние: зараже́ние кро́виotrava krve

засто́й: засто́й кро́виměstnání krve

кость: бе́лая костьmodrá krev, šlechta

кровь: кровь за кровьkrev za krev

рак: рак кро́виrakovina krve, leukémie

до́норский: до́норская кровьdarovaná krev

свёртываемость: свёртываемость кро́виsrážlivost krve

свёртывание: свёртывание кро́виsrážlivost krve

ка́пля: сража́ться до после́дней ка́пли кро́виbojovat do poslední kapky krve

ледене́ть: Кровь ледене́ет в жи́лах.Krev stydne v žilách.

по́ртить: по́ртить кровь комуpít krev komu

руче́й: Кровь льёт ручьём.Krev teče proudem.

стыть: Кровь в жи́лах сты́нет.V žilách tuhne krev. ze strachu

krev: зараже́ние кро́виmed. otrava krve