Hlavní obsah

jet

Nedokonavé sloveso

  1. (v autě ap.) fahrenjet autem/vlakemmit dem Auto/Zug fahrenjet na koleRad fahren
  2. (cestovat) fahren, reisenjet stopemper Anhalter fahrenjet načernoschwarzfahrenjet na horyins Gebirge fahren
  3. (o vozidle ap.) fahren
  4. (odjíždět) (ab)fahrenVlak jede ve tři hodiny.Der Zug fährt um drei ab.
  5. hovor.(být v chodu)Nejede nám televize.Unser Fernseher ist kaputt.Jedeme dál!Setzen wir fort!
  6. (pohybovat něčím) fahren, gleiten über etw. Akkjet prstem po řádcích v knizemit dem Finger über die Zeilen im Buch fahren
  7. (řídit) fahren, lenken, steuern
  8. expr.(podílet se) teilnehmen an etw. Dat
  9. expr.(ucházet se) anmachen j-n

Vyskytuje se v

lázně: zur Kur fahrenjet do lázní

nadměrný: mit überhöhter Geschwindigkeit fahrenjet nadměrnou rychlostí

naplno: voll fahren/arbeitenjet/pracovat naplno

naprázdno: unnütz fahrenjet naprázdno

závod: blitzschnell fahrenjet jako o závod

do: ins Ausland fahrenjet do ciziny

dovolená: in Urlaub fahrenjet na dovolenou

hodina: mit 80 Stundenkilometern fahrenjet rychlostí 80 km za hodinu

hodně: sehr schnell fahrenjet hodně rychle

hora: ins Gebirge fahrenjet na hory

i: Er ist dorthin sogar mit der Familie gefahren.Jel tam i s rodinou.

jednak: Ich fahre nicht, ich hab einerseits keine Zeit, andererseits kein Geld.Nepojedu, nemám jednak čas, jednak peníze.

kolo: Rad fahrenjet na kole

krokem: (im) Schritt fahrenjet krokem

kůň: reiten/galoppierenjet/cválat na koni

moře: in den Ferien ans Meer fahrenjet o prázdninách k moři

muset: Du musst mitfahren.Musíš jet s námi.

na: ins Gebirge fahrenjet na hory

někam: irgendwohin ins Ausland fahrenjet někam do zahraničí

poschodí: Der Aufzug fährt nur in den siebten Stock.Výtah jede jen do sedmého poschodí.

představit si: Stell dir mal vor, wohin ich morgen fahre.Jen si představ, kam zítra jedu!

přímo: direkt nach Norden fahrenjet přímo na sever

rekreace: in den Erholungsurlaub fahrenjet na rekreaci

rovnou: geradewegs ins Stadtzentrum fahrenjet rovnou do centra

rychle: Wie schnell fahren wir?Jak rychle jedeme?

s, se: herabfahrenjet s kopce dolů

severní: in nördliche Richtung fahrenjet severním směrem

směrovka: nach den Wegweisern fahrenjet podle směrovek u cesty

šňůra: auf (eine) Tournee gehenjet na šňůru

trojka: im dritten Gang (fahren)(jet) na trojku

víkend: am Wochenende ins Gebirge fahrenjet o víkendu na hory

vlak: mit dem Zug/der Bahn fahrenjet vlakem

volno: Es ist frei, du kannst fahren.Je volno, můžeš jet.

z, ze: bergab fahrenjet z kopce

za: 100 Kilometer pro Stunde fahrenjet 100 kilometrů za hodinu

obrátka: auf vollen Touren laufenjet na plné obrátky

plný: auf vollen Touren fahrenjet na plné obrátky

plyn: volles Rohr fahren, mit Vollgas fahrenjet na plný plyn

jet: mit dem Auto/Zug fahrenjet autem/vlakem