Hlavní obsah

dir

Zájmeno

  1. tobě, tiWie geht's dir?Jak se máš?, Jak se ti vede?
  2. sobě, siWasch dir die Hände!Umyj si ruce!

Zájmeno

  1. Wie du mir, so ich dir. Jak ty mně, tak tobě.

Vyskytuje se v

abbrechen: spálit za sebou všechny mostyalle Brücken hinter sich abbrechen

abfinden: mit j-m shodnout se, dohodnout se s kýmsich abfinden

abflachen: zplošťovat se, vyrovnávat se, klesat břeh ap.sich abflachen

abgeben: mit j-m/etw. zabývat se kým/čím, věnovat se komu/čemusich abgeben

abgrenzen: von j-m/etw. distancovat se od koho/čehosich abgrenzen

abheben: opadávat, odlepovat sesich abheben

abhetzen: uhnat se, uštvat se od spěchusich abhetzen

abhungern: našetřit si, naspořit si, ušetřit na jídlesich abhungern

abjagen: uštvat se, uhnat sesich abjagen

abkapseln: opouzdřit se nádor ap.sich abkapseln

abkühlen: ochladit se, zchladnoutsich abkühlen

ablagern: usazovat se, ukládat se vápník v trubkách ap.sich ablagern

ableiten: von/aus etw. pocházet z čeho, být odvozený od čehosich ableiten

ablösen: oddělovat se, odlupovat se, odprýskávat barva ap.sich ablösen

abmurksen: mit etw. lopotit se, mordovat se, namáhat se s čímsich abmurksen

abnabeln: von j-m/etw. odpoutat se, odstřihnout se od koho/čehosich abnabeln

abnutzen: opotřebo(vá)vat sesich abnutzen

abquälen: mit j-m/etw. natrápit se, nadřít se s kým/čímsich abquälen

abreagieren: odreagovat sesich abreagieren

abschleifen: obrousit se obložení ap.sich abschleifen

abschleppen: mit etw., an etw. Dat nadřít se s čím, natahat se čehosich abschleppen

abschnellen: von etw. odrazit se od čeho nohama od zeměsich abschnellen

abschwächen: utišit se, zklidnit se, zmírnit se vítr, hluk ap.sich abschwächen

abseilen: vypařit se, zmizetsich abseilen

absenken: svažovat sesich absenken

absichern: gegen etw. zabezpečit se, pojistit se proti čemusich absichern

absondern: von j-m/etw. stranit se koho/čeho, separovat se, izolovat se od koho/čehosich absondern

abspalten: von j-m/etw. odštěpit se od koho/čeho skupina od strany ap.sich abspalten

abspiegeln: zrcadlit se, odrážet se na vodní hladině ap.sich abspiegeln

abspielen: dít se, odehrávat se, uskutečňovat sesich abspielen

absplittern: odštěpit se, odtrhnout se, oddělit se od politické strany ap.sich absplittern

absprechen: mit j-m domluvit se s kýmsich absprechen

abspulen: odmotávat se, odvíjet se nit ap.sich abspulen

abstützen: von etw. zapřít se, opřít se o cosich abstützen

abzeichnen: rýsovat se obrat, trend ap.sich abzeichnen

Adresse: obrátit se na správnou adresusich an die richtige Adresse wenden

agglomerieren: kupit se, shlukovat se, hromadit sesich agglomerieren

ähnlich: To je ti podobné!Das sieht dir ähnlich!

akkumulieren: hromadit se, kupit sesich akkumulieren

amüsieren: bavit sesich amüsieren

anbahnen: začínat, vznikat přátelství ap.sich anbahnen

anbieten: nabídnout sesich anbieten

ändern: měnit se člověk, počasí ap.sich ändern

andeuten: rýsovat se, jevit se, hlásit se příznivý obrat ap.sich andeuten

aneinanderreihen: řadit se knihy podle velikosti ap.sich aneinanderreihen

anfassen: být na dotek hebký ap.sich anfassen

anfühlen: být na dotek hebký ap.sich anfühlen

angeln: ulovit (si) ženicha ap.sich angeln

ängstigen: vor j-m/etw., um j-n/etw. strachovat se, obávat se koho/čeho, o koho/co, mít strach z koho/čeho, o koho/cosich ängstigen

angurten: připoutat (se), připásat (se) v autě, letadle ap.(sich) angurten

anhäufen: hromadit se, kupit sesich anhäufen

anklammern: an j-m/etw., an j-n/etw. přimknout se ke komu/čemu, upnout se na koho/cosich anklammern

ankrallen: zatnout drápysich ankrallen

ankünden: hlásit se, dávat o sobě vědět nemoc ap.sich ankünden

ankündigen: hlásit se, dávat o sobě vědět podzim, bouřka ap.sich ankündigen

anlachen: j-n sbalit koho, začít si s kýmsich anlachen

anlegen: mit j-m navážet se do kohosich anlegen

anlernen: etw. Akk naučit se, osvojit si cosich anlernen

annähern: etw. Dat přibližovat se k čemu k zemi ap.sich annähern

anpassen: přizpůsobit se okolnostem ap.sich anpassen

anreihen: zařadit sesich anreihen

ansagen: bei j-m ohlásit se u kohosich ansagen

ansammeln: shromáždit se, nahrnout se, přivalit se dav, lidé ap.sich ansammeln

anschließen: j-m/etw. připojit se, přidružit se ke komu/čemu ke skupině, k názorusich anschließen

ansehen: vypadat, zdát sesich ansehen

ansetzen: usazovat se vápno ap., tvořit se, vznikat měděnka ap.sich ansetzen

ansiedeln: usadit sesich ansiedeln

anspinnen: rozvíjet se rozhovor ap., začínat, vyvíjet se spolupráce ap.sich anspinnen

anstauen: hromadit se krev, voda ap.sich anstauen

anstecken: bei j-m mit etw. nakazit se, infikovat se od koho čímsich anstecken

anstellen: um etw., nach etw. postavit se do řady na co, zařadit se u pokladny ap.sich anstellen

anstrengen: (vyna)snažit se, namáhat sesich anstrengen

antrinken: nalít se, opít se, mít opičkusich Dat einen antrinken

anvertrauen: j-m svěřit se, vypovídat se komusich anvertrauen

anziehen: Protiklady se přitahují.Gegensätze ziehen einander/sich an.

arbeiten: propracov(áv)at se hromadou dopisů, sněhovými závějemi ap.sich arbeiten

ärgern: über j-n/etw. (roz)zlobit se, naštvat se, dopálit se kvůli komu/čemusich ärgern

Ärmel: Polib mi prdel!Leck mich am Ärmel!

arrangieren: mit j-m shodnout se, domluvit se s kýmsich arrangieren

Arsch: Polib mi prdel!Leck mich am Arsch!

artikulieren: vyjadřovat se výstižně ap.sich artikulieren

assoziieren: asociovat, spojit se, sjednotit sesich assoziieren

aufbauen: skládat se z prvků ap.sich aufbauen

aufbauschen: nadouvat se, vzdouvat se sukně ve větru ap.sich aufbauschen

aufblähen: vzdouvat se, nadouvat se plachty ap.sich aufblähen

aufblasen: nafukovat se, naparovat sesich aufblasen

aufblättern: rozvíjet se o květechsich aufblättern

aufdrängen: vnutit sesich aufdrängen

abarbeiten: upracovat se, udřít sesich abarbeiten

zavzlykat: Je to má vina, zavzlykala.Es ist meine Schuld, schluchzte sie.