Hlavní obsah

annähern

Sloveso

  1. sich annähern etw. Dat přibližovat se k čemu k zemi ap.
  2. sich annähern j-m/etw. sblížit se s kým, přiblížit se komu
  3. etw. Akk etw. Dat přiblížit co čemu, napodobit co čímeine Kopie dem Original annähernnapodobit kopií originál