Hlavní obsah

ärgern

Vyskytuje se v

blau: sich grün und blau ärgernzmodrat zlostí

grün: sich grün und blau/gelb ärgernzrudnout/zblednout/zezelenat vzteky

sinnlos: sich sinnlos ärgernzbytečně se zlobit

sich: Sie ärgerte sich über seine Lügen.Rozzlobila se kvůli jeho lžím.

člověk: Mensch, ärgere dich nicht!Člověče, nezlob se!

pozlobit: Er tat es, um sie (ein wenig) zu ärgern.Udělal to, aby ji pozlobil.

rozzlobit se: Der Lehrer hat sich über den Schüler geärgert.Učitel se rozzlobil na žáka.

ärgern: sich ärgernüber j-n/etw. (roz)zlobit se, naštvat se, dopálit se kvůli komu/čemu