Hlavní obsah

dich

Zájmeno

  1. tebe, Ohne dich geht es nicht.Bez tebe to nejde.
  2. sebe, seFreue dich!Těš se!

Vyskytuje se v

abbrechen: spálit za sebou všechny mostyalle Brücken hinter sich abbrechen

abfinden: mit j-m shodnout se, dohodnout se s kýmsich abfinden

abflachen: zplošťovat se, vyrovnávat se, klesat břeh ap.sich abflachen

abgeben: mit j-m/etw. zabývat se kým/čím, věnovat se komu/čemusich abgeben

abgrenzen: von j-m/etw. distancovat se od koho/čehosich abgrenzen

abheben: opadávat, odlepovat sesich abheben

abhetzen: uhnat se, uštvat se od spěchusich abhetzen

abhungern: našetřit si, naspořit si, ušetřit na jídlesich abhungern

abjagen: uštvat se, uhnat sesich abjagen

abkapseln: opouzdřit se nádor ap.sich abkapseln

abkühlen: ochladit se, zchladnoutsich abkühlen

ablagern: usazovat se, ukládat se vápník v trubkách ap.sich ablagern

ableiten: von/aus etw. pocházet z čeho, být odvozený od čehosich ableiten

ablösen: oddělovat se, odlupovat se, odprýskávat barva ap.sich ablösen

abmurksen: mit etw. lopotit se, mordovat se, namáhat se s čímsich abmurksen

abnabeln: von j-m/etw. odpoutat se, odstřihnout se od koho/čehosich abnabeln

abnutzen: opotřebo(vá)vat sesich abnutzen

abquälen: mit j-m/etw. natrápit se, nadřít se s kým/čímsich abquälen

abreagieren: odreagovat sesich abreagieren

abschleifen: obrousit se obložení ap.sich abschleifen

abschleppen: mit etw., an etw. Dat nadřít se s čím, natahat se čehosich abschleppen

abschnellen: von etw. odrazit se od čeho nohama od zeměsich abschnellen

abschwächen: utišit se, zklidnit se, zmírnit se vítr, hluk ap.sich abschwächen

abseilen: vypařit se, zmizetsich abseilen

absenken: svažovat sesich absenken

absichern: gegen etw. zabezpečit se, pojistit se proti čemusich absichern

absondern: von j-m/etw. stranit se koho/čeho, separovat se, izolovat se od koho/čehosich absondern

abspalten: von j-m/etw. odštěpit se od koho/čeho skupina od strany ap.sich abspalten

abspiegeln: zrcadlit se, odrážet se na vodní hladině ap.sich abspiegeln

abspielen: dít se, odehrávat se, uskutečňovat sesich abspielen

absplittern: odštěpit se, odtrhnout se, oddělit se od politické strany ap.sich absplittern

absprechen: mit j-m domluvit se s kýmsich absprechen

abspulen: odmotávat se, odvíjet se nit ap.sich abspulen

abstützen: von etw. zapřít se, opřít se o cosich abstützen

abzeichnen: rýsovat se obrat, trend ap.sich abzeichnen

Adresse: obrátit se na správnou adresusich an die richtige Adresse wenden

agglomerieren: kupit se, shlukovat se, hromadit sesich agglomerieren

ähnlich: To je ti podobné!Das sieht dir ähnlich!

akkumulieren: hromadit se, kupit sesich akkumulieren

amüsieren: bavit sesich amüsieren

anbahnen: začínat, vznikat přátelství ap.sich anbahnen

anbieten: nabídnout sesich anbieten

ändern: měnit se člověk, počasí ap.sich ändern

andeuten: rýsovat se, jevit se, hlásit se příznivý obrat ap.sich andeuten

aneinanderreihen: řadit se knihy podle velikosti ap.sich aneinanderreihen

anfassen: být na dotek hebký ap.sich anfassen

anfühlen: být na dotek hebký ap.sich anfühlen

angeln: ulovit (si) ženicha ap.sich angeln

ängstigen: vor j-m/etw., um j-n/etw. strachovat se, obávat se koho/čeho, o koho/co, mít strach z koho/čeho, o koho/cosich ängstigen

angurten: připoutat (se), připásat (se) v autě, letadle ap.(sich) angurten

anhäufen: hromadit se, kupit sesich anhäufen

anklammern: an j-m/etw., an j-n/etw. přimknout se ke komu/čemu, upnout se na koho/cosich anklammern

ankrallen: zatnout drápysich ankrallen

ankünden: hlásit se, dávat o sobě vědět nemoc ap.sich ankünden

ankündigen: hlásit se, dávat o sobě vědět podzim, bouřka ap.sich ankündigen

anlachen: j-n sbalit koho, začít si s kýmsich anlachen

anlegen: mit j-m navážet se do kohosich anlegen

anlernen: etw. Akk naučit se, osvojit si cosich anlernen

annähern: etw. Dat přibližovat se k čemu k zemi ap.sich annähern

anpassen: přizpůsobit se okolnostem ap.sich anpassen

anreihen: zařadit sesich anreihen

ansagen: bei j-m ohlásit se u kohosich ansagen

ansammeln: shromáždit se, nahrnout se, přivalit se dav, lidé ap.sich ansammeln

anschließen: j-m/etw. připojit se, přidružit se ke komu/čemu ke skupině, k názorusich anschließen

ansehen: vypadat, zdát sesich ansehen

ansetzen: usazovat se vápno ap., tvořit se, vznikat měděnka ap.sich ansetzen

ansiedeln: usadit sesich ansiedeln

anspinnen: rozvíjet se rozhovor ap., začínat, vyvíjet se spolupráce ap.sich anspinnen

anstauen: hromadit se krev, voda ap.sich anstauen

anstecken: bei j-m mit etw. nakazit se, infikovat se od koho čímsich anstecken

anstellen: um etw., nach etw. postavit se do řady na co, zařadit se u pokladny ap.sich anstellen

anstrengen: (vyna)snažit se, namáhat sesich anstrengen

antrinken: nalít se, opít se, mít opičkusich Dat einen antrinken

anvertrauen: j-m svěřit se, vypovídat se komusich anvertrauen

anziehen: Protiklady se přitahují.Gegensätze ziehen einander/sich an.

arbeiten: propracov(áv)at se hromadou dopisů, sněhovými závějemi ap.sich arbeiten

ärgern: über j-n/etw. (roz)zlobit se, naštvat se, dopálit se kvůli komu/čemusich ärgern

Ärmel: Polib mi prdel!Leck mich am Ärmel!

arrangieren: mit j-m shodnout se, domluvit se s kýmsich arrangieren

Arsch: Polib mi prdel!Leck mich am Arsch!

artikulieren: vyjadřovat se výstižně ap.sich artikulieren

assoziieren: asociovat, spojit se, sjednotit sesich assoziieren

aufbauen: skládat se z prvků ap.sich aufbauen

aufbauschen: nadouvat se, vzdouvat se sukně ve větru ap.sich aufbauschen

aufblähen: vzdouvat se, nadouvat se plachty ap.sich aufblähen

aufblasen: nafukovat se, naparovat sesich aufblasen

aufblättern: rozvíjet se o květechsich aufblättern

aufdrängen: vnutit sesich aufdrängen

abarbeiten: upracovat se, udřít sesich abarbeiten