Hlavní obsah

vstoupit

Dokonavé sloveso

  1. (vejít dovnitř) betreten etw. Akk, (her)eintreten, hereinkommen in etw. Akkvstoupit do pokojedas Zimmer betretenVstupte!Treten Sie ein!
  2. (do organizace ap.) beitreten etw. Dat, eintreten in etw. Akkvstoupit do stranyeiner Partei beitreten
  3. (začít činnost ap.) (ein)treten

Vyskytuje se v

volný: vstup volnýfreier Eintritt

zakázat: Nepovolaným vstup zakázán.Zutritt für Unbefugte verboten

argumentovat: argumentovat pro vstup do EUfür den Beitritt zur EU argumentieren

armáda: vstoupit do armádyin die Armee eintreten

bezbariérový: bezbariérový vstupein barrierefreier Zugang

manéž: vstoupit do manéžedie Manege betreten

pozdrav: vstoupit bez pozdravuohne Gruß hineintreten

ráčit: Račte vstoupit.Kommt herein.

stavba: Vstup na stavbu je zakázán.Betreten der Baustelle verboten.

stávka: vstoupit do stávkyin den Streik treten

strana: vstoupit do stranyin die Partei eintreten

válka: vstoupit do válkyin den Krieg eintreten

zadarmo, zdarma: Vstup je zdarma.Der Eintritt ist kostenlos.

zaváhat: Na chvíli zaváhal a pak vstoupil.Er zögerte eine Weile und trat dann herein.

dějiny: přen. vstoupit do dějinin die Geschichte eingehen

mladší: Dětem mladším 15 let vstup zakázán.Kein Eintritt für Kinder unter 15 Jahren.

nepovolaný: Nepovolaným vstup zakázán!Unbefugten Zutritt verboten!

vstup: vstup volnýEintritt frei

vstoupit: vstoupit do pokojedas Zimmer betreten