Hlavní obsah

frau

Zájmeno

  • ženaužívá se místo man, pokud se sdělení týká výlučně ženWenn frau ihr erstes Kind bekommt...Když se narodí ženě první dítě...

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. žena osoba ženského pohlaví
  2. manželka, žena, paní
  3. paní při osloveníGuten Tag, Frau Meier.Dobrý den, paní Meierová.

Vyskytuje se v

nehmen: vzít/brát si za muže/ženu provdat se, oženit sej-n zum Mann/zur Frau nehmen

sowohl: jak muži a ženy, tak i dětisowohl Männer und Frauen als auch Kinder

als: Když přišel domů, byla jeho žena již pryč.Als er nach Hause kam, war seine Frau bereits fort.

anstatt: Přijde místo své ženy.Er kommt anstatt seiner Frau.

der, die, das: Tuto paní znám, ale tu druhou ne.Die Frau kenne ich, die andere aber nicht.

einfallen: Náhle si vzpomněl na svou ženu.Plötzlich fiel ihm seine Frau ein.

finden: Vůbec nevím, co na té ženské má.Ich weiß gar nicht, was er an dieser Frau findet.

Frau: Dobrý den, paní Meierová.Guten Tag, Frau Meier.

Gesellschaft: postavení žen ve společnostidie Stellung der Frauen in der Gesellschaft

heranwachsen: Dívka dospěla v ženu.Das Mädchen ist zur Frau herangewachsen.

irgendein: Volala nějaká paní.Irgendeine Frau hat angerufen.

jeder, jede, jedes: každý muž/každá žena/každé dítějeder Mann/jede Frau/jedes Kind

schnüffeln: Slídil ve starých dopisech své manželky.Er schnüffelte in alten Briefen seiner Frau.

sie: Paní Bauerová, pojďte dál!Frau Bauer, kommen Sie herein!

verpassen: Propásl svou ženu.Er hat seine Frau verpasst.

vorkommen: Ta žena mi připadá povědomá.Die Frau kommt mir bekannt vor.

gehen: První cenu získala paní Meierová.Der erste Preis ging an Frau Meier.

paní: Vážená paní!Sehr geehrte Frau!

ctnostný: ctnostná ženaeine tugendhafte Frau

hezký: hezká ženaeine hübsche Frau

jenž, jež: žena, již milujidie Frau, die/welche ich liebe

mondénní: mondénní ženaeine mondäne Frau

obnažit: Žena se před ním obnažila.Die Frau hat sich vor ihm entblößt.

odbarvený: odbarvená blondýnaFrau mit blondiertem Haar

pán: pán s paníein Herr und seine Frau

perla: perla mezi ženamieine Perle unter den Frauen

podvádět: Celá léta podvádí svou ženu.Seit Jahren betrügt er seine Frau.

pořádný: mít pořádnou ženueine ordentliche Frau haben

pro: opustit ženu pro jinouseine Frau wegen einer anderen verlassen

převaha: převaha ženÜberzahl der Frauen

psychika: ženská psychikadie Psyche der Frau

půvabný: seznámit se s půvabnou ženoueine reizende Frau kennenlernen

pyšný: pyšná ženaeine stolze Frau

rázovitý: rázovitá ženaeine eigenartige Frau

strašit: Na hradě straší bílá paní.In der Burg spukt die Weiße Frau.

svolný: svolné ženywillige Frauen

upřednostnit: upřednostnit muže před ženouden Mann vor der Frau bevorzugen

utýrat: utýrat ženudie Frau zu Tode quälen

vzdělaný: vzdělaná ženaeine gelehrte Frau

vzít si: vzít si koho za muže/ženuj-n zum Mann/zur Frau nehmen

zahýbat: Manželka mu pravidelně zahýbá.Seine Frau geht regelmäßig fremd.

záletný: záletná ženadie fremdgehende Frau

zbožňovat: Zbožňuje svojí ženu.Er vergöttert seine Frau.

zvýhodnit: zvýhodnit ženyFrauen begünstigen

žádat: žádat (ženu) o ruku(eine Frau) um die Hand bitten

žárlit: Žárlí na svoji manželku.Er ist auf seine Frau eifersüchtig.

žena: Vzal si ji za ženu.Er nahm sie zur Frau.

frau: Když se narodí ženě první dítě...Wenn frau ihr erstes Kind bekommt...