Hlavní obsah

frau

Zájmeno

  • ženaužívá se místo man, pokud se sdělení týká výlučně ženWenn frau ihr erstes Kind bekommt...Když se narodí ženě první dítě...

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. žena osoba ženského pohlaví
  2. manželka, žena, paní
  3. paní při osloveníGuten Tag, Frau Meier.Dobrý den, paní Meierová.

Vyskytuje se v

nehmen: j-n zum Mann/zur Frau nehmenvzít/brát si za muže/ženu provdat se, oženit se

sowohl: sowohl Männer und Frauen als auch Kinderjak muži a ženy, tak i děti

als: Als er nach Hause kam, war seine Frau bereits fort.Když přišel domů, byla jeho žena již pryč.

anstatt: Er kommt anstatt seiner Frau.Přijde místo své ženy.

der, die, das: Die Frau kenne ich, die andere aber nicht.Tuto paní znám, ale tu druhou ne.

einfallen: Plötzlich fiel ihm seine Frau ein.Náhle si vzpomněl na svou ženu.

finden: Ich weiß gar nicht, was er an dieser Frau findet.Vůbec nevím, co na té ženské má.

Frau: Guten Tag, Frau Meier.Dobrý den, paní Meierová.

Gesellschaft: die Stellung der Frauen in der Gesellschaftpostavení žen ve společnosti

heranwachsen: Das Mädchen ist zur Frau herangewachsen.Dívka dospěla v ženu.

irgendein: Irgendeine Frau hat angerufen.Volala nějaká paní.

jeder, jede, jedes: jeder Mann/jede Frau/jedes Kindkaždý muž/každá žena/každé dítě

schnüffeln: Er schnüffelte in alten Briefen seiner Frau.Slídil ve starých dopisech své manželky.

sie: Frau Bauer, kommen Sie herein!Paní Bauerová, pojďte dál!

verpassen: Er hat seine Frau verpasst.Propásl svou ženu.

vorkommen: Die Frau kommt mir bekannt vor.Ta žena mi připadá povědomá.

gehen: Der erste Preis ging an Frau Meier.První cenu získala paní Meierová.

frau: Wenn frau ihr erstes Kind bekommt...Když se narodí ženě první dítě...