Hlavní obsah

spící

Vyskytuje se v

spát: dát spát koho děti ap.put sb to bed

spíš: tím spíšall the more so

spíš: tím spíš nestill less (so)

širák: spát pod širákem venkusleep in the open (air), sleep out

tvrdě: tvrdě spátbe fast/sound asleep, be in a deep sleep, sleep deeply

čas: čas jít spátbedtime, time to go to bed

chtít se: Chce se mi spát.I feel sleepy.

moct: Nemohu spát.I can't sleep.

spát: Spíš?Are you asleep?

spát: Jdi spát.Go to bed.

spíš: To by věděl spíš táta.Father is more likely to know that.

spíš: Byl spíš naštvaný než smutný.He was more angry than sad.

spíš: Tím spíš bys to měl udělat.One more reason (for you) to do it.

spíš: Spíš bych si dal čaj.I'd rather have tea.

dřevo: přen. spát jako dřevosleep like a log

spát: spát jako dřevosleep like a log

špalek: spát jako špaleksleep like a log

zabitý: spát jako zabitýsleep like a log, hovor. be dead to the world

zařezaný: spát jako zařezanýsleep like a log, be dead to the world

account: dormant accountspící účet na kterém neprobíhají žádné transakce

all: all the more sotím spíš(e)

asleep: be asleepspát

deep: be in a deep sleeptvrdě spát

lie: lie awakebdít, nespat vleže v posteli

sleep: be deep in sleeptvrdě spát

sleep: go to sleepjít spát, usnout

volcano: dormant/active volcanospící/aktivní sopka

asleep: I was almost asleep.Už jsem skoro spal.

feel: I feel like going to bed.Šel bych nejraději spát.

last: She was the last to go to bed.Šla spát jako poslední.

less: It was less a career than a ...Nebyla to ani tak kariéra, jako spíš ...

love: She loves sleeping.Strašně ráda spí.

more: She screamed more in surprise than terror.Křičela spíš překvapením než hrůzou.

sleep: I slept till nine.Spal jsem až do devíti.

sleepless: I was sleepless.Nemohl jsem spát.

sound: be in a sound sleeptvrdě spát, hovor. zařezávat

would: He would go to bed early.Chodíval spát brzy.

log: sleep like a logspát jako dřevo