Hlavní obsah

pást

Nedokonavé sloveso

  1. (dobytek ap.) co pasture, graze(i obstarávat) shepherd sth
  2. expr.(slídit, pídit se) po kom/čem be after sb/sth, hunt for sb/sthexpr.form. pursue sb/sth
  3. (prostitutky) koho pimp for sb(dohazovat) procure sb

Vyskytuje se v

cestovní: cestovní paspassport

čas: minulý/přítomný/budoucí časpast/present/future tense

minulost: v minulostiin the past

minulý: ling. minulý časpast tense, préteritum preterite, AmE preterit

obvod: obvod boků/prsou/v pasehipline/bustline/waistline

odzvonit: čemu (už) odzvonilosth is a thing of the past

pas: zbrojní pas(gun) licence, BrE firearms certificate

pás: míra v pasewaist size, waistline

platný: platný pasvalid passport

předminulý: ling. předminulý časthe past perfect/pluperfect (tense)

příčestí: příčestí minulépast/perfect participle

splatnost: být po splatnostibe overdue/past due

starý: starý rok končícíold/past year

temný: temná minulostdark past

zbrojní: zbrojní pas/průkazgun/firearm(s) licence/AmE license, BrE též firearms certificate

zenit: být za zenitembe past one's prime

čtvrt: ve čtvrt na dvěat a quarter past one

kolem: Kolem domu projelo auto.A car drove past the house.

na: čtvrt na pětquarter past four

o: o půl třetíat half past two

pás: svléci se do pasustrip to the waist

projet: Projeli kolem nás.They went past us.

prošlý: prošlý pasexpired passport

půl: o půl sedméat half past six

těsný: Kalhoty jsou mi těsné (v pase).The trousers are too tight (in the waist).

vzdálený: ve vzdálené minulosti/budoucnostiin the remote past/future

za: za mostempast the bridge

za: za poslední týdenover the past week

střílet: střílet od boku/pasu hádat při odpovědimake a random/wild guess

vypadat: Vypadá na to! že by to udělalI wouldn't put it past him!

chequered: very chequered pastvelice pestrá minulost

drop: drop waistsnížený pas

evocation: evocation of the pastevokace dávných dob

false: false passportfalešný pas

firearm: firearms certificate/licencezbrojní pas

jink: jink past sbobejít (kličkou), protáhnout se kolem koho obránce ap.

licence: gun licencezbrojní pas

march: march pastdefilovat, pochodovat na přehlídce

passport: expired passportprošlý pas

passport: passport holderdržitel cestovního pasu

passport: pet passportzvířecí pas

past: ling. past tenseminulý čas

perfect: ling. present/past/future perfectpředpřítomný/předminulý/předbudoucí (čas)

question: beyond all/past questionnepochybně, nade vší pochybnost

sell-by date: past its sell-by dateuž prošlý potravina ap.

tense: ling. past tenseminulý čas

waistband: elastic(ated) waistbandelastický pas, elastická pasovka

waistline: low waistlinesnížený pas oděvu

zip: zip along/past sth(pro)svištět, (pro)frčet, uhánět podél/kolem čeho

expiry: It's past its expiry date.Už je to prošlé. trvanlivost

half: It's half past six.Je půl sedmé.

hour: It is five minutes past the hour.Je pět minut po celé.

lose: I've lost my passport.Ztratil jsem pas.

past: half past tenpůl jedenácté

past: He ran past me.Proběhl kolem mě.

past: It is just past the bridge.Je to hned za mostem.

flash: flash past/bymihnout se, (pro)řítit se, profičet auto ap.

half: half past sthpůl kolikáté následující hodiny

put past: I wouldn't put it past sbŘekl bych to do koho, kdo by to (toho) byl klidně schopný

run past: run sth pastsb zkonzultovat, prohovořit co s kým, přednést komu co

thing: be a thing of the pastpatřit minulosti