Hlavní obsah

tense [tens]

Podstatné jméno

  • ling.čas slovesnýling. past tenseminulý čas

Vyskytuje se v

tense: napnout (se) svaly ap., ztuhnout, strnout hrůzoutense (up)

past: minulý časling. past tense

present: přítomný průběhový časling. present progressive tense

sequence: časová souslednostsequence of tenses

budoucí: ling. budoucí časfuture (tense)

čas: minulý/přítomný/budoucí časpast/present/future tense

minulý: ling. minulý časpast tense, préteritum preterite, AmE preterit

prostý: ling. přítomný čas prostýsimple present tense

předminulý: ling. předminulý časthe past perfect/pluperfect (tense)

přítomný: ling. přítomný časpresent tense

souslednost: souslednost časovásequence of tenses

slovesný: slovesný časverb tense

imperfect: imperfektum, imperfektní tvar slovesathe imperfect (tense)