Hlavní obsah

tensely [ˈtenslɪ]

Vyskytuje se v

imperfect: the imperfect (tense)imperfektum, imperfektní tvar slovesa

tense: tense (up)napnout (se) svaly ap., ztuhnout, strnout hrůzou

past: ling. past tenseminulý čas

present: ling. present progressive tensepřítomný průběhový čas

sequence: sequence of tensesčasová souslednost

tense: ling. past tenseminulý čas

budoucí: ling. budoucí časfuture (tense)

čas: minulý/přítomný/budoucí časpast/present/future tense

minulý: ling. minulý časpast tense, préteritum preterite, AmE preterit

prostý: ling. přítomný čas prostýsimple present tense

předminulý: ling. předminulý časthe past perfect/pluperfect (tense)

přítomný: ling. přítomný časpresent tense

souslednost: souslednost časovásequence of tenses

slovesný: slovesný časverb tense