Hlavní obsah

jak to

Vyskytuje se v

doopravdy: Jak to bylo doopravdy?How did it really happen?

jak: Jak to vypadá?What does it look like?, situace ap. How does it look?, How are things looking?, How do things look?

jít: Jak to jde?How is it going?

nazývat: Jak to nazýváte?What do you call it?

nechat: Nech to tak/jak to je.Leave it as it is.

proběhnout: Jak to proběhlo?How did it go?

říct: Nevím, jak to říct.I don't know how to put it.

říkat: Jak tomu říkáš?What do you call it?

vidět: Jak to vidíte vy?How do you see it?, What's your take on this?

vyzvídat: Vyzvídal na něm, jak to udělal.He was pumping him about the way he did it.

zjistit: Hned jak to zjistíme ...As soon as we find it out ...

zvědavý: To jsem zvědavý, jak to uděláš.Let's see you do it.

business: Jak jdou obchody?, přen. Jak to jde?How's business?

call: Jak tomu říkáte česky?What do you call it in Czech?

come along: Jak to jde?, Jak se to vyvíjí?How is it coming along?

complain: Jak to jde? Nestěžuji si.How is it going? I can't complain.

do: Jak se ti dařilo?, Jak ti to šlo?How did you do?

go: Jak to šlo?How did it go?

immediately: Dej mi vědět hned jak to dokončíš.Let me know immediately after you've finished it.

put: Nevím, jak to mám vyjádřit ...I don't know how to put this ...

seem: Není to, jak to vypadá.It's not what it seems.

what's: Co se děje?, hovor. Jak je?, Jak to jde?hovor. What's up?

come: Jak to?hovor. How come?