Hlavní obsah

jak to

Vyskytuje se v

doopravdy: Jak to bylo doopravdy?How did it really happen?

jak: Jak to vypadá?What does it look like?, situace ap. How does it look?, How are things looking?, How do things look?

jak: jak to?how come?

jít: Jak to jde?How is it going?

nazývat: Jak to nazýváte?What do you call it?

nechat: Nech to tak/jak to je.Leave it as it is.

proběhnout: Jak to proběhlo?How did it go?

říct: Nevím, jak to říct.I don't know how to put it.

říkat: Jak tomu říkáš?What do you call it?

vidět: Jak to vidíte vy?How do you see it?, What's your take on this?

vyzvídat: Vyzvídal na něm, jak to udělal.He was pumping him about the way he did it.

zjistit: Hned jak to zjistíme ...As soon as we find it out ...

zvědavý: To jsem zvědavý, jak to uděláš.Let's see you do it.

business: How's business?Jak jdou obchody?, přen. Jak to jde?

call: What do you call it in Czech?Jak tomu říkáte česky?

come along: How is it coming along?Jak to jde?, Jak se to vyvíjí?

complain: How is it going? I can't complain.Jak to jde? Nestěžuji si.

do: How did you do?Jak se ti dařilo?, Jak ti to šlo?

go: How did it go?Jak to šlo?

immediately: Let me know immediately after you've finished it.Dej mi vědět hned jak to dokončíš.

put: I don't know how to put this ...Nevím, jak to mám vyjádřit ...

seem: It's not what it seems.Není to, jak to vypadá.

streetwise: She is streetwise.Ta se ve městě neztratí., Ví, jak to na ulici chodí.

what's: hovor. What's up?Co se děje?, hovor. Jak je?, Jak to jde?

come: hovor. How come?Jak to?